facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Rekrutacja

 

Nabór 2024/2025 - oferta szkoły

 
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 - plik do pobrania

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 - plik do pobrania

Informacja dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego(OPW) - plik do pobrania

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (OPW)
Uczniów starających się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego (OPW) obowiązują inne terminy rekrutacji.
Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia
(zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) należy złożyć
w terminie od 20 maja do 29 maja 2024 roku do godz. 15.00.
10 czerwca 2024 o godz.15.00 na stadionie lekkoatletycznym ZSTiO kandydaci do OPW zostaną poddani próbie sprawności fizycznej.

Próba sprawności fizyczna obowiązuje wszystkich kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego niezależnie od wybranej preferencji (dotyczy kandydatów z pierwszego wyboru i wszystkich kolejnych). Podczas próby sprawności fizycznej musi być obecny rodzic/opiekun prawny.
Uczniowie powinni posiadać legitymację szkolną.
Rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę na udział dziecka w próbie.
 

Test sprawności fizycznej  dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) - plik do pobrania


 
 
  • Strona systemu Nabór: nabor.pcss.pl/wrzesnia
  • Instrukcja dot. elektronicznego przesyłania dokumentów składanych od szkoły z wykorzystaniem systemu Nabór – zobacz
  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY na rok szkolny 2024/2025 - plik do pobrania


 

Kierunki kształcenia

 


  


 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl