facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualności

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

data dodania: wtorek 28 kwietnia 2020

Przygodę z wojskiem rozpoczęliśmy ponad osiem lat temu. Po know-how pojechaliśmy aż do Krakowa, by wziąć udział w Ogólnopolskim Forum Szkół z Klasami Mundurowymi organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Od tej pory bywamy regularnie na forach i konferencjach o tematyce proobronnej. Sukcesywnie nawiązywaliśmy współpracę z jednostkami wojskowymi i centrami szkoleń, a w 2017 roku zakwalifikowaliśmy się do pierwszej edycji Pilotażowego Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Po niej była druga i trzecia. W 2020 roku uzyskaliśmy oficjalną zgodę MON na utworzenie w naszej szkole oddziału przygotowania wojskowego (OPW). Szkoły realizujące program w ramach OPW mogą liczyć na wsparcie MON przy organizacji zajęć oraz przyznaniu dotacji na zakup wyposażenia i umundurowania dla uczniów. Program szkolenia w liceum ogólnokształcącym obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I-III oraz obóz szkoleniowy w klasie IV. Uczniów czeka 230 godzin nauki wojskowego rzemiosła, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych.

Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia wynosić będzie:

w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;

w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;

w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;

w klasie IV - 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w formie obozu szkoleniowego.

Naszą jednostką patronacką jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, gdzie już od lat nasi kadeci szkolą się regularnie na poligonie w Biedrusku przy merytorycznym wsparciu instruktorów z CSWLąd, korzystając z wojskowej infrastruktury i sprzętu. Zarówno w szkole, jak i poza nią uczniowie zdobywają wiedzę m.in. z zakresu podstaw musztry, wychowania obywatelskiego i patriotycznego, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, szkolenia strzeleckiego, medycznego, inżynieryjno-saperskiego, łączności, terenoznawstwa, SERE (szkoła przetrwania), CLS (ratownictwo medyczne pola walki) i innych.

Młodzież ponadto uczestniczy w wycieczkach tematycznych do miejsc pamięci narodowej, a także bierze udział w zawodach, konkursach, turniejach i projektach o tematyce wojskowej i patriotycznej.

W klasie OPW w zakresie rozszerzonym realizujemy: matematykę, informatykę i język angielski.

Przypominamy, że uczniów starających się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego (OPW) obowiązują inne terminy rekrutacji.

Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia (zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) należy złożyć w terminie od 15 maja do 31 maja 2023 roku do godz. 15.00.

12 czerwca 2023 o godz.15.00 na stadionie lekkoatletycznym ZSTiO kandydaci do OPW zostaną poddani próbie sprawności fizycznej.
 

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy wojskowej

Każda osoba składająca podanie do klasy wojskowej, bierze udział w teście sportowym celem diagnozowania poziomu sprawności fizycznej kandydata. Przystępujemy do trzech konkurencji sportowych w stosownym ubiorze: krótkie spodenki, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców, o dobrej przyczepności do podłoża. Każda próba sprawnościowa wykonywana jest jeden raz.

Test obejmuje:

Dziewczęta

Test siły: zwis na drążku na czas

Test szybkości: bieg wahadłowy 8x10m

Test wytrzymałościowy: test Coopera

Chłopcy:

Test siły: podciąganie na drążku na liczbę

Test szybkości: bieg wahadłowy 8x10m

Test wytrzymałościowy: test Coopera

Kolejność zdawanych konkurencji: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

Czas trwania testu: około dwóch i pół godziny w jednym dniu.

Opisy konkurencji

Zwis na drążku: startujący trzyma drążek podchwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „START” zaczyna się próba zwisu i trwa do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się nad drążkiem. Wynikiem, jest liczba wytrzymałych sekund w opisanej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy startujący/a oprze lub opuści brodę poniżej drążka.

Bieg wahadłowy: startujący/a staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej.  Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do pierwszego pachołka, okrąża go i dalej biegnie do drugiego pachołka. Odległość miedzy pachołkami wynosi 10m. Startujący/a biegnie 8 razy w obydwie strony, stoper jest wyłączony w momencie przekroczenia mety. Wynikiem jest czas uzyskany po biegu.

Test Coopera: bieg po bieżni lekko atletycznej przez 12 minut. Wynikiem jest dystans pokonany przez startującego/cą w czasie biegu. Startujący biegną w grupach maksymalnie 10 osobowych.

Podciągnięcia na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek podchwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem.
Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczący nie wykonuje ruchów wahadłowych nóg i całego ciała.

 

DZIEWCZĘTA

Poziom sprawności

drążek

bieg wahadłowy

test Coopera

Niski

10s

33,4s

1600m

Średni

25s

32,4s

1650-1800m

Dobry

40s

30,4s

1850-2000m

Bardzo dobry

50s

29,4s

2050-2150m

Wysoki

75s

28,4s

2200m

 

 

CHŁOPCY

Poziom sprawności

drążek

bieg wahadłowy

test Coopera

Niski

3

32,4s

2000m

Średni

5

31,4s

2050-2200m

Dobry

8

30,4s

2250-2400m

Bardzo dobry

11

28,4s

2450-2550m

Wysoki

13

27,0s

2600m
 

Galeria zdjęć

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl