facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klZ dniem 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni został uruchomiony program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Ma on na celu merytoryczne, logistyczne i rzeczowe wspieranie zakwalifikowanych placówek w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program przyjął formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także szkolenia poligonowego. Jednym z jego elementów jest dofinansowanie realizowanego przez szkołę przedmiotu „edukacja wojskowa” poprzez udzielenie dotacji celowej na wyposażenie i umundurowanie dla klas mundurowych. Dnia 7 grudnia 2018 r. w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy między Ministerstwem Obrony Narodowej a Starostwem Powiatowym we Wrześni. Dokument parafowali Waldemar Zubek - dyrektor Biura do Spraw Proobronnych występujący z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej oraz dyr. Damian Hoffmann reprezentujący starostę wrzesińskiego jako przedstawiciela organu prowadzącego szkołę. Dotacja objęła zakup sprzętu szkoleniowego oraz indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej na łączną kwotę 63 tys. 200 zł. Powyższa kwota została uzupełniona przez dwudziestoprocentowy wkład własny ze środków głównego beneficjenta czyli Starostwa Powiatowego we Wrześni. Wydatkowany on będzie w bieżącym roku kalendarzowym na dodatkowe zajęcia szkoleniowe i organizację podróży historyczno-wojskowej do Warszawy.

Jednostką patronacką szkoły z ramienia MON jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl