facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Rekrutacja

  

Drodzy Ósmoklasiści!
Egzaminy jeszcze przed Wami, ale wnioski wraz ze wymaganymi dokumentami można składać już od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. Uczniów starających się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego (OPW) obowiązują odrębne terminy rekrutacji. W ich przypadku wnioski muszą być złożone najpóźniej do 31 maja. Oprócz formalności czeka ich również próba sprawności fizycznej, która zostanie przeprowadzona dnia 9 czerwca o godz. 15.30 (stadion lekkoatletyczny przy szkole). Warunkiem przystąpienia do próby jest dostarczenie do sekretariatu uczniowskiego - najpóźniej do 8 czerwca (w godz. 7.00 - 15.00) - zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.
 
 

 

REKRUTACJA 2021/2022

start 17.05.2021 r.


Proszę stosować się do instrukcji

Składając wniosek należy:


 

  1. Wejść na stronę: https://nabor.pcss.pl/wrzesnia/szkolaponadpodstawowa/

  2. Wypełnić wniosek i kliknąć ZAPISZ!

  3. Wydrukować wygenerowany wniosek i podpisać go.

  4. Wniosek wraz z poniższymi OŚWIADCZENIAMI należy zeskanować oraz przesłać przez stronę: https://nabor.pcss.pl (aby to zrobić, należy kliknąć „AKCJE” - „ZAŁĄCZNIKI”)

  5. Następnie należy złożyć wniosek („AKCJE” - „ZŁÓŻ WNIOSEK”)Załączniki:

  • Oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie


    Wypełnienie oświadczeń dotyczących udziału w lekcjach religii/etyki oraz zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” jest dobrowolne. Działając zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.) nauka religii i/lub etyki organizowana jest na życzenie rodziców (prawnych opiekunów).


    UWAGA! NIEZŁOŻENIE WNIOSKU POWODUJE BRAK UDZIAŁU KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI!Instrukcja dot. elektronicznego przesyłania dokumentów przez stronę https://nabor.pcss.pl - plik do pobraniaDla kandydatów istnieje również możliwość zakwaterowania w bursie międzyszkolnej. Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej http://bursa.oswiata-wrzesnia.pl/ lub pod nr tel. +48 509 869 221


Harmonogram plik do pobrania

Zasady rekrutacji plik do pobrania

Odwołanie liceum plik do pobrania

Odwołanie technikum plik do pobrania

 

 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl