facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Poczet sztandarowy

Poczty sztandarowe Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni w roku szkolnym 2017/2018

 

Sztandar Zespołu Szkół Rolniczych we Wrześni
 

Pierwszy skład:

1. Natalia Wallicht   - III a Liceum Ogólnokształcące

2. Monika Wojdak   - III a Liceum Ogólnokształcące

3. Szymon Cichosz   - III a Liceum Ogólnokształcące

 

Drugi skład :

1. Klaudia Lider       - IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

2.Marta Kominek   - IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

3. Patrycja Bojko     - IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

4. Adam Krajewski - IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Sztandar Państwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrześni

 

1. Magdalena Klarzyńska - IV Technikum Weterynaryjne

2. Klaudia Szymczak           - IV Technikum Weterynaryjne

3. Dorian Książyk               - IV Technikum Weterynaryjne

 

Opiekunowie pocztu sztandarowego – mgr Aneta Opielska i mgr Stanisław Waligóra 

6 października 2017 roku, zgodnie z tradycją obowiązującą w naszej szkole, odbyło się ślubowanie klas pierwszych, w którym brały udział poczty sztandarowe. Pierwsza część miała miejsce w Kościele świętego Kazimierza Królewicza we Wrześni i była nią uroczysta msza święta. Nasze poczty sztandarowe uczestniczyły w niej zgodnie z ceremoniałem. Powrót do szkoły przebiegał już  w strugach deszczu. Druga część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Na początku zostały wprowadzone sztandary i wszyscy obecni odśpiewali hymn państwowy. Następnie powitano gości i rozpoczął się kolejny etap uroczystości. Najważniejszym momentem dla pocztów sztandarowych było złożenie przysięgi przez pierwsze klasy. Wyznaczeni uczniowie składali ją zarówno na Sztandar Zespołu Szkół Rolniczych, jak i Państwowego Technikum Weterynaryjnego. Na zakończenie sztandary zostały uroczyście wyprowadzone. Jak zwykle, nasze poczty sztandarowe spisały się wzorowo .
Brawo !!!
  

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl