facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dotyczy ogłoszenia 2023/BZP 00152374/01 z dnia 27 marca 2023

dot.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a we Wrześni”

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a we Wrześni” tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a we Wrześni” zostaje unieważnione.


plik do pobrania PDF
 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl