facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Historia Szkoły
 • 1923 - z inicjatywy Izby Rolniczej w Poznaniu założono we Wrześni Szkołę Rolniczą
 • 1945 - rozpoczyna działalność Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
 • 1947 - powołano Męskie Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego
 • 1948 - przemianowano je na Państwowe Liceum Handlu Rolnego
 • 1950 - 1951 - zmiana na 2-letnie Liceum Weterynaryjne
 • 1953 - przekształcenie w Technikum Weterynaryjne
 • 1976 - powstaje Zespół Szkół Rolniczych
 • 1984- otrzymuje imię gen. dr. Romana Abrahama
 • 1999 - powstają pierwsze klasy Liceum Ogólnokształcącego w ramach ZSR
 • 2002 - powstaje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 • 2002 - powstaje II Liceum Profilowane w ramach ZSTiO
 • 2003 - powstaje II Liceum Ogólnokształcące w ramach ZSTiO
 • 2004 - w struktury ZSTiO włączono ZSM im. prof. Tomasza Dziamy
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl