facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualności
Laudacja Stanisław Oliwa

Laudacja Stanisław Oliwa

data dodania: poniedziałek 11 marca 2024

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą łzy i są takie osoby, na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.

Dnia 9 marca 2024 odszedł od nas STANISŁAW OLIWA, członek Rady Powiatu we Wrześni, wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Pan Stanisław zostanie zapamiętany jako osoba niezwykle pogodna, otwarta, ciekawa świata i ludzi, emanująca jasnym światłem dobrej energii. To był po prostu wspaniały, dobry i kochany człowiek – mówią o nim jego dawni współpracownicy.

Stanisław Oliwa urodził się 13 maja 1948 roku w Cerekwicy. Jest absolwentem Technikum Rolniczego w Trzciance. Dalszą naukę podjął w Studium Nauczycielskim im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Branżowe studia rolnicze ukończył na Akademii Rolniczej w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Swoją ścieżkę kariery zawodowej rozpoczął w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Żerkowie w roku 1970. Trzy lata później podjął pracę w Stacji Hodowli Roślin Dusina w Gostyniu jako specjalista do spraw produkcji zwierzęcej, by wreszcie w 1976 roku wejść w środowisko szkolne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, dawniejszego Państwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrześni. W międzyczasie rozpoczął dokształcanie w formie studium podyplomowego z zakresu eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych.

Pan Stanisław był kilkukrotnie nagradzany przez dyrektora szkoły za wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą, za uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, za pracę nad przygotowaniem uczniów do udziału W Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, za organizację kursów prawa jazdy na kategorię A B i T oraz kursu obsługi kombajnu zbożowego, za współpracę z Rejonowym Oddziałem Doradztwa Rolniczego Sielinko, za duże zaangażowaniew działalność szkoły i pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, a także za dbałość i troskę o powierzone mienie.

W uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymał również nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w 1982 roku.

Swoją zawodową, 32-letnią piękną przygodę z naszą szkołą zakończył w 2008 roku, odchodząc na zasłużony odpoczynek.

Powraca w myślach swoich przyjaciół, znajomych z pracy, i oczywiście, wychowanków. Ci ostatni, dzięki niemu nie tylko zdobywali wiedzę, ale także kształtowali się jako ludzie o wielkim szacunku dla natury. Pan Stanisław z pasją dzielił się wiedzą, inspirując swoich uczniów do odkrywania tajemnic rolnictwa.

Niech te nasze myśli, dobre słowa i wspomnienia pielęgnują pamięć o Stanisławie. Niech opiekują się duszą, która odeszła.

Cześć Jego pamięci!

Msza żałobna odbędzie się dnia 13 marca 2024 roku o godzinie 11.00 w Kościele w Kobylnicy, natomiast ceremonia pogrzebowa, po mszy świętej na cmentarzu Swarzędz-Jasin przy ul. Cmentarnej.
 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl