facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualności

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

data dodania: wtorek 28 kwietnia 2020

Przygodę z wojskiem rozpoczęliśmy ponad osiem lat temu. Po know-how pojechaliśmy aż do Krakowa, by wziąć udział w Ogólnopolskim Forum Szkół z Klasami Mundurowymi organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Od tej pory bywamy regularnie na forach i konferencjach o tematyce proobronnej. Sukcesywnie nawiązywaliśmy współpracę z jednostkami wojskowymi i centrami szkoleń, a w 2017 roku zakwalifikowaliśmy się do pierwszej edycji Pilotażowego Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Po niej była druga i trzecia. W 2020 roku uzyskaliśmy oficjalną zgodę MON na utworzenie w naszej szkole oddziału przygotowania wojskowego (OPW). Szkoły realizujące program w ramach OPW mogą liczyć na wsparcie MON przy organizacji zajęć oraz przyznaniu dotacji na zakup wyposażenia i umundurowania dla uczniów. Program szkolenia w liceum ogólnokształcącym obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I-III oraz obóz szkoleniowy w klasie IV. Uczniów czeka 230 godzin nauki wojskowego rzemiosła, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych.

Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia wynosić będzie:

w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;

w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;

w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;

w klasie IV - 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w formie obozu szkoleniowego.

Naszą jednostką patronacką jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, gdzie już od lat nasi kadeci szkolą się regularnie na poligonie w Biedrusku przy merytorycznym wsparciu instruktorów z CSWLąd, korzystając z wojskowej infrastruktury i sprzętu. Zarówno w szkole, jak i poza nią uczniowie zdobywają wiedzę m.in. z zakresu podstaw musztry, wychowania obywatelskiego i patriotycznego, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, szkolenia strzeleckiego, medycznego, inżynieryjno-saperskiego, łączności, terenoznawstwa, SERE (szkoła przetrwania), CLS (ratownictwo medyczne pola walki) i innych.

Młodzież ponadto uczestniczy w wycieczkach tematycznych do miejsc pamięci narodowej, a także bierze udział w zawodach, konkursach, turniejach i projektach o tematyce wojskowej i patriotycznej.

W klasie OPW w zakresie rozszerzonym realizujemy: matematykę, informatykę i język angielski.

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy wojskowej

Każda osoba składająca podanie do klasy wojskowej, bierze udział w teście sportowym celem diagnozowania poziomu sprawności fizycznej kandydata. Przystępujemy do trzech konkurencji sportowych w stosownym ubiorze: krótkie spodenki, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców, o dobrej przyczepności do podłoża. Każda próba sprawnościowa wykonywana jest jeden raz.

Test obejmuje:

Dziewczęta

Test siły: zwis na drążku na czas

Test szybkości: bieg wahadłowy 8x10m

Test wytrzymałościowy: test Coopera

Chłopcy:

Test siły: podciąganie na drążku na liczbę

Test szybkości: bieg wahadłowy 8x10m

Test wytrzymałościowy: test Coopera

Kolejność zdawanych konkurencji: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

Czas trwania testu: około dwóch i pół godziny w jednym dniu.

Opisy konkurencji

Zwis na drążku: startujący trzyma drążek podchwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „START” zaczyna się próba zwisu i trwa do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się nad drążkiem. Wynikiem, jest liczba wytrzymałych sekund w opisanej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy startujący/a oprze lub opuści brodę poniżej drążka.

Bieg wahadłowy: startujący/a staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej.  Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do pierwszego pachołka, okrąża go i dalej biegnie do drugiego pachołka. Odległość miedzy pachołkami wynosi 10m. Startujący/a biegnie 8 razy w obydwie strony, stoper jest wyłączony w momencie przekroczenia mety. Wynikiem jest czas uzyskany po biegu.

Test Coopera: bieg po bieżni lekko atletycznej przez 12 minut. Wynikiem jest dystans pokonany przez startującego/cą w czasie biegu. Startujący biegną w grupach maksymalnie 10 osobowych.

Podciągnięcia na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek podchwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem.
Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczący nie wykonuje ruchów wahadłowych nóg i całego ciała.

 

DZIEWCZĘTA

Poziom sprawności

drążek

bieg wahadłowy

test Coopera

Niski

10s

33,4s

1600m

Średni

25s

32,4s

1650-1800m

Dobry

40s

30,4s

1850-2000m

Bardzo dobry

50s

29,4s

2050-2150m

Wysoki

75s

28,4s

2200m

 

 

CHŁOPCY

Poziom sprawności

drążek

bieg wahadłowy

test Coopera

Niski

3

32,4s

2000m

Średni

5

31,4s

2050-2200m

Dobry

8

30,4s

2250-2400m

Bardzo dobry

11

28,4s

2450-2550m

Wysoki

13

27,0s

2600m
 

Galeria zdjęć

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl