facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualności

TECHNIK WETERYNARII

data dodania: poniedziałek 27 kwietnia 2020
Kim jest uczeń technikum weterynaryjnego? To młody, ambitny, pełen pasji młody człowiek, który kocha zwierzęta, troszczy się o nie i nie pozostaje obojętnym na ich krzywdę.

Wierzymy, że takich właśnie fajnych ludzi z aspiracjami, niebojących się nowych wyzwań nie zabraknie w gronie tegorocznych absolwentów szkół podstawowych, do których kierujemy naszą ofertę edukacyjną.

70 LAT ZOBOWIĄZUJE

Technikum weterynaryjne w ZSTiO należy do jednych z najstarszych w Polsce. W tym roku obchodzimy 70-lecie powstania Państwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrześni. Historia, tradycja i doświadczenie zobowiązują nas do jak najbardziej efektywnego kształcenia kierunkowego. Pomaga nam w tym czterech lekarzy weterynarii, a także bogate zaplecze dydaktyczne. Uczniowie w trakcie przedmiotów zawodowych uczą się anatomii, fizjologii i rozrodu zwierząt towarzyszących i gospodarskich, tego, jak umiejętnie obchodzić się ze zwierzętami i jak je poskramiać. Zdobywają wiedzę w zakresie: przygotowania zwierzęcia do operacji, pola operacyjnego, asystowania podczas zabiegów, podawania preparatów w iniekcji, postępowania pooperacyjnego, a także przeprowadzania wywiadu z właścicielami zwierząt. Przyszli technicy pod nadzorem prowadzącego przeprowadzają sanację jamy gębowej u psa skalerem, nabywają umiejętności w pielęgnacji zwierząt (obcinanie pazurków, czyszczenie uszu), wykonywania sekcji zwierząt gospodarskich i egzotycznych, a także wykonywania preparatów z materiałów pozyskanych na sekcji. Podczas zajęć laboratoryjnych młodzież wykonuje badania diagnostyczne, takie jak: badanie moczu, krwi, wykonanie antybiogramu, posiewu, flotacji czy sedymentacji. Uczy się, jak przeprowadzić kontrolę gospodarstwa pod względem dobrostanu zwierząt, a także jak rozpoznać i leczyć choroby zwierząt, jak również postępowania w sytuacji, gdy wystąpi choroba zakaźna.

Wiemy, wiemy! Zabrzmiało to bardzo mądrze, pojawiło się też kilka fachowych terminów, zapewne dla Was niezrozumiałych. Ale nie martwcie się. Niedługo i Wy takimi będziecie się posługiwali. Oczywiście, zwracamy się do tych, którzy zasilą niebawem szeregi szkolnych weterynarzy.

CHWALIMY SIĘ

1. Rekomendacją Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, w której czytamy m.in., iż „szkoła dysponuje najlepszym potencjałem zarówno kadrowym, jak i możliwościami technicznymi oraz wyposażeniem, aby zapewnić swoim absolwentom wiedzę merytoryczną i optymalne praktyki przygotowujące ich do przyszłej pracy w zawodzie”.

2. Kilkunastoletnią już współpracą z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, którego dziekanem jest nasz absolwent, prof. dr hab. Krzysztof Kubiak. Bywamy na zaprzyjaźnionej uczelni, jak również jej pracownicy naukowi bywają u nas, prowadząc wykłady tematyczne.

3. Najwyższymi pozycjami w rankingu „Perspektyw”, w którym od kilku już lat zdobywamy złote, srebrne i brązowe tarcze jako znak najwyższej jakości nauczania i przygotowania uczniów do zdobywania kwalifikacji zawodowych.

CO POTEM?

Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu dyplomu technika możesz podjąć pracę w zawodzie. Czekają na Ciebie m.in.:

- lecznice i gabinety weterynaryjne
- zakłady hodowli zwierząt
- inspektoraty i laboratoria weterynaryjne
- stacje hodowli i unasieniania zwierząt
- ogrody zoologiczne
- fermy przemysłowe
- zakłady wytwarzania pasz dla zwierząt
- gospodarstwa rolne
- własna działalność gospodarcza

Jeżeli postanowisz kształcić się dalej, podejmiesz studia: na wydziale medycyny weterynaryjnej, wydziałach: ochrony środowiska, zootechniki, leśnictwa, hodowli i ochrony zwierząt, kynologii…albo każdych innych:).

Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka, biologia, chemia.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia.

 


 

Galeria zdjęć

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl