gołębiowska 3
 
Dnia 20 października 2017 Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wręczyły wielkopolskim nauczycielom odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.
 

Medal KEN-u otrzymała w tym roku również lek. med. MAŁGORZATA GOŁĘBIOWSKA, nauczycielka przedmiotów weterynaryjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

W tym dniu przyznano 118 Medali Komisji Edukacji Narodowej. Są one nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Uroczystość odbyła się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Uświetnił ją występ muzyczny kwartetu smyczkowego z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 2 stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

 

gołębiowska

gołębiowska 1

Początek strony