Zjazd absolwentów 2016 rDnia 11 czerwca 2016 miał miejsce Zjazd Absolwentów Państwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrześni, rocznik 1966 r. Jego szczególny i wyjątkowy charakter wynikał z faktu, iż odbył się on w 50. rocznicę zdania matury i uzyskania tytułu technika weterynarii. Na spotkanie przybyło 18 absolwentów, dla których Złoty Jubileusz stanowił niecodzienną okazję do rozmów i wspomnień. Przed wejściem do internatu, po serdecznych i ciepłych powitaniach grupa przybyłych stanęła do pamiątkowego zdjęcia, by chwilę później zasiąść przy kawie w sali konferencyjnej. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr nauk weterynaryjnych Ryszard Bartczak przywitał kolegów i byłych nauczycieli. Zaraz po nim p. Włodzimierz Wawrzyniak, obecny dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w krótkim wystąpieniu podziękował obecnym za pamięć o szkole i życzył udanego spotkania. Nadmienił również, że funkcjonujące w ZSTiO technikum weterynaryjne niezmiennie kontynuuje chlubną tradycję, utrzymując wysoki poziom nauczania i wychowania młodzieży, czego świadectwem są m.in. wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego, a także najwyższe lokaty uzyskiwane w olimpiadach przedmiotowych. Przykładem ostatniego sukcesu są wyniki centralnego finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w którym Września zajęła I miejsce w bloku weterynaria i II miejsce w bloku produkcja zwierzęca. Specjalne życzenia absolwenci odebrali od swoich nauczycieli przedmiotów weterynaryjnych: p. Barbary Wiącek, p. Mieczysława Pietrzaka oraz p. Eugeniusza Paterki, byłego wychowawcy klasy. Ważnym punktem spotkania było przekazanie na ręce dyrektora szkoły tableau wykonanego przez Waldemara Jakuszko, jednego z absolwentów, z prośbą o umieszczenie w widocznym miejscu. Zgodnie z programem, w samo południe, miało miejsce złożenie kwiatów i zapalenie znicza przy pamiątkowej tablicy poświęconej Florianowi Pierańskiemu – założycielowi i pierwszemu dyrektorowi Państwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrześni. Uczczono również minutą ciszy pamięć o zmarłych nauczycielach i towarzyszach z ław szkolnych. Wiązanki kwiatów zostały też złożone w godzinach popołudniowych na grobach zmarłych pedagogów, spoczywających na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni.

złoty dyplom 1

Złoty DyplomPodczas wieczornej części zjazdu, już przy uroczystej kolacji, każdy z gości otrzymał Złoty Dyplom ze zdjęciami absolwentów. Uzupełnieniem tej cennej pamiątki był breloczek z ówczesnym wzorem tarczy szkolnej. Niezwykle budująca była ta sentymentalna podróż w przeszłość. Uczestnicy zjazdu dzielili się opowieściami o swoich późniejszych losach, ścieżkach kariery zawodowej, dyskutowali też o obecnej sytuacji w polskiej weterynarii. Połowa z nich skończyła studia weterynaryjne, pracując w wybranym przez siebie zawodzie. Wśród nich jest prof. dr hab. Zygmunt Nowakowski – nauczyciel akademicki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Wspomniany wcześniej dr Ryszard Bartczak to znany w kraju specjalista w zakresie chorób drobiu. Byli też i tacy, którzy zajęli się inną formą działalności. Większość z przybyłych przebywa już na zasłużonych emeryturach. Nieliczni prowadzą swoje firmy.

Mieczysław Pietrzak

Początek strony