IMG 0107

Dnia 4 stycznia 2018 roku dwie uczennice z klasy technik obsługi turystycznej Dominika Nowak  i Daria Stranz  uczestniczyły w okręgowym etapie piątej edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce.  Tegoroczne hasło przewodnie olimpiady brzmiało „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”.

Głównym jej organizatorem jest Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu. Etap okręgowy polegał  na pisemnym ustosunkowaniu się do określonej problematyki. Pierwsza część zawierała 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru, sprawdzających wiadomości i umiejętności z zakresu prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych (kwalifikacja T.14). Część druga sprawdzała wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i realizacji imprez i usług turystycznych. Polegała ona na opracowaniu programu i kalkulacji imprezy turystycznej zgodnie z zamówieniem klienta (kwalifikacja T.13). Wyniki olimpiady będą znane za miesiąc, gdy zostanie ustalona lista rankingowa, obejmująca uczestników ze wszystkich okręgów. Mamy nadzieję, że Dominika i Daria zakwalifikują się do etapu centralnego. Opieką, nie tylko merytoryczną, otoczyła je mgr inż. Renata Pohl.

 

IMG 0105

Początek strony