logo turystyka

Dnia 11 stycznia 2017 roku uczennice Agata Łępecka i Kasandra Wrzosek z klasy IV technik obsługi turystycznej uczestniczyły w poznańskim, okręgowym etapie czwartej edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Towarzyszyła im opiekunka merytoryczna mgr inż. Renata Pohl.

Tegoroczne hasło przewodnie olimpiady brzmiało „Turystyka kulinarna – apetyt na region”.Głównym jej organizatorem były Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu. Etap okręgowy polegał na pisemnym ustosunkowaniu się do określonej problematyki. Pierwsza część zawierała 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru, sprawdzających wiadomości i umiejętności z zakresu prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych (kwalifikacja T.14). Część druga sprawdzała wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i realizacji imprez i usług turystycznych. Polegała ona na opracowaniu programu i kalkulacji imprezy turystycznej zgodnie z zamówieniem klienta (kwalifikacja T.13). Wyniki olimpiady będą znane za miesiąc, gdy zostanie ustalona lista rankingowa, obejmująca uczestników ze wszystkich okręgów. Mamy nadzieję, że Agata i Kasandra zakwalifikują się do etapu centralnego.

Początek strony