Dziurka 1W dniach 20-23 kwietnia 2016 roku w Spale odbył się etap centralny III Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Organizatorem Olimpiady był Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu. Na liście finalistów olimpiady znalazła się WERONIKA DZIURKA, uczennica klasy IV technikum obsługi turystycznej i zarazem jedna z dwóch najlepszych naszych abiturientek, która ukończyła Technikum nr 2 we Wrześni ze średnią (5,07).

Etap centralny składał się z zadań testowych, prezentacji multimedialnej o szlakach turystycznych oraz prezentacji opracowanego samodzielnie (na podstawie materiałów przygotowanych także w językach obcych) programu jednodniowej wycieczki do Lipska. Finaliści Olimpiady Wiedzy o Turystyce otrzymali indeks na uczelnię, nagrody od sponsorów oraz zostali zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje T.13 i T.14 w zawodzie technik obsługi turystycznej. Weronika jednak już wcześniej z wysokimi notami zdała powyższe egzaminy. Pobyt w Spale uatrakcyjniony był wycieczkami, grami terenowymi oraz prelekcjami zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Opiekunem uczennicy jest pani mgr inż. Renata Pohl.

Dziurka

 

Początek strony