Profil wojskowy

 

DSCN3602W dniach 18 - 19 października 2012 r. dwoje nauczycieli z naszej szkoły: p. Grażyna Beata Augustin i p. Damian Hoffmann uczestniczyło w 3. Ogólnopolskim Forum Szkół z Profilem Wojskowym w Krakowie. Spotkanie zakładało integrację środowisk edukacyjnych i wojskowych działających na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie obronności, a także wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz przedstawienie przez uczestników sposobów realizacji innowacyjnych programów edukacji dla bezpieczeństwa. Wizyta w Krakowie stanowiła niejako pierwszy krok w przygotowaniach do poszerzenia oferty edukacyjnej w naszej placówce o klasę licealną z profilem wojskowym.

 

DSC0194826 września gościł we Wrześni płk. dypl. Jarosław Kraszewski, dowódca I Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Celem  wizyty studyjnej było spotkanie z Dionizym Jaśniewiczem, starostą wrzesińskim oraz Włodzimierzem Wawrzyniakiem, dyrektorem ZSTiO. Przedmiotem rozmów było wypełnienie ram programowych panelu dyskusyjnego z udziałem młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz środowiska nauczycielskiego. Debata organizowana będzie w naszej szkole w ramach cyklu zajęć edukacji globalnej i obywatelskiej. Jej organizacja planowana jest na koniec listopada. Uczestniczyć w niej będzie w/w płk. dypl. Jarosław Kraszewski oraz gen. bryg. Jarosław Wierzcholski - dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Początek strony