Profil wojskowy

 

DSC0194826 września gościł we Wrześni płk. dypl. Jarosław Kraszewski, dowódca I Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Celem  wizyty studyjnej było spotkanie z Dionizym Jaśniewiczem, starostą wrzesińskim oraz Włodzimierzem Wawrzyniakiem, dyrektorem ZSTiO. Przedmiotem rozmów było wypełnienie ram programowych panelu dyskusyjnego z udziałem młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz środowiska nauczycielskiego. Debata organizowana będzie w naszej szkole w ramach cyklu zajęć edukacji globalnej i obywatelskiej. Jej organizacja planowana jest na koniec listopada. Uczestniczyć w niej będzie w/w płk. dypl. Jarosław Kraszewski oraz gen. bryg. Jarosław Wierzcholski - dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Początek strony