Profil wojskowy

DSC088892 marca 2015 r. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni świętował 124. rocznicę urodzin gen. dr Romana Abrahama. Nie było tak hucznie, jak w roku ubiegłym, kiedy celebrowano okrągłą datę czyli 30 - lecie nadania imienia patrona szkole, jednak wojskowy charakter obchodów został zachowany.

DSC08669W dniach 6 i 9 lutego 2015 r. klasy pierwsze  i drugie liceum wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni przeszły szkolenie ogólnowojskowe prowadzone przez żołnierzy z 17.Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Szkoleniowcy przekazali uczniom wiedzę z zakresu: budowy i zasad działania karabinu szturmowego wzór 96 BERYL (w tym jego składanie i rozkładanie), bezpiecznego posługiwania się, budowy i zasad działania pistoletu wojskowego wzór 94 WIST, zakładania odzieży ochronnej FOO1 i maski gazowej MP5, umiejętności celowania z wykorzystaniem trenażera Cyklop oraz podstaw terenoznawstwa (konstrukcja i działanie busoli AK, wyznaczanie azymutu).

DSC08571W dniach 31 stycznia i 2 lutego 2015 r. klasy I i II liceum o profilu wojskowym przeszły kilkugodzinne szkolenie prowadzone przez żołnierzy z baterii dowodzenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu pod dowództwem kpt. Jacka Żołnowskiego. Uczniowie poznali rodzaje i budowę granatów ręcznych, broni strzeleckiej i amunicji, zasady  strzelania i zagadnień z zakresu balistyki, nauczyli się wykonywania czynności łącznych przygotowujących do strzelania szkolnego nr 1 (na celność i skupienie) i wreszcie poprawności strzału przy wykorzystaniu urządzeń treningowych "Cyklop".

Nie tylko dla orłów

Krzesiny116 października 2014 r. 18-osobowa grupa uczniów z pierwszych klas liceum wojskowego uczestniczyła w zajęciach szkoleniowych połączonych z zawodami sportowo-obronnymi „Zostań Żołnierzem Sił Powietrznych”. Organizatorem spotkania było Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów, a gospodarzem szkolenia 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. W zbiórce wzięła udział młodzież z:  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Lubaszu, Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu oraz XXX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych w Powidzu

powidz00627 października 2014 r. grupa młodzieży pierwszych klas liceum wojskowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących gościła w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu na zaproszenie przedstawicieli Gwardii Narodowej  Stanów Zjednoczonych (Illinois Air National Guard). Jak wiadomo Amerykanie w Powidzu bywają regularnie w ramach rotacyjnych ćwiczeń, realizując wspólnie z polskimi żołnierzami przedsięwzięcia szkoleniowe na ziemi i w powietrzu. Bruce Kennett, jeden z reprezentantów 182nd Airlift Wing - jednostki, na co dzień stacjonującej w Peorii (stan Illinois) podczas spotkania w sali wykładowej podzielił się z młodzieżą doświadczeniami bojowymi, pokazując poglądowy film obrazujący życie jednostki. Uczniowie zapoznali się również z funkcjonowaniem powidzkiej bazy.

Początek strony