szkolenie
 
Dnia 24 listopada 2017 miało miejsce kolejne spotkanie organizowane w ramach cyklu szkoleniowego programu pilotażowego  "Edukacja wojskowa"  w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych.
 
 
Uczniowie biorący udział w programie raz w miesiącu uczestniczą  w zajęciach praktycznych na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Realizacja godzin dydaktycznych obejmuje cztery główne bloki tematyczne: podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego, szkolenie bojowe, logistyczne i prawne. W ubiegły piątek młodzież utrwaliła umiejętności musztry zespołowej, a także przeszła skrócony kurs CLS czyli ratownictwa pola walki. Odbyła również zajęcia na torze sprawnościowym, czynności przygotowawcze do strzelania oraz przyjmowania postaw strzeleckich, poznając przy okazji B.L.O.S.-cztery podstawowe zasady posługiwania się bronią (BROŃ-LUFA-OTOCZENIE-SPUST). Ostatnia część szkolenia dotyczyła taktyki przygotowania do działań na polu walki, technik pokonywania terenu i przeszkód terenowych oraz działań podczas marszu, tworzenia szyków marszowych  i patrolowych.     
 
szkolenie 2
 
szkolenie 5
 
szkolenie 7
 
 
szkolenie 8
Początek strony