22833673 1739865676047054 1152403055 o

W dniach 18-22 października 2017 grupa młodzieży mundurowej z naszej szkoły uczestniczyła w wojskowym obozie szkoleniowym w Wojtkowej (Bieszczady) pod fachowym okiem byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych z Lublińca - kadry instruktorskiej Fundacji SZTURMAN. W szkoleniu proobronnym wzięli również udział uczniowie klas mundurowych z Rzeszowa.

W trakcie pięciu dni intensywnego szkolenia instruktorzy przekazali uczniom wiele informacji, podzielili się cenną wiedzą i doświadczeniem nabytymi przez lata służby. Obozowa codzienność składała się z porannych zbiórek i zapraw, zajęć tematycznych i wieczornych ćwiczeń sprawnościowo-ruchowych. Priorytetem szkolenia były podstawy kartografii, topografii, poruszania się po terenach leśnych i zurbanizowanych bez wykorzystania elektronicznej nawigacji. Niewątpliwie dużym przeżyciem dla młodych kadetów, zwłaszcza klasy pierwszej, był nocny marsz na orientację z nauką taktycznego zachowania (przenikania) poprzedzony ewakuacją budynku. Ważnym punktem były również zajęcia przygotowujące do strzelania z użyciem gumowych atrap (zasady bezpieczeństwa, przyjmowanie pozycji strzeleckich) i oczywiście wizyta na strzelnicy myśliwskiej w Iskanii. Młodzież mogła sprawdzić zdobytą wiedzę podczas praktycznego strzelania z broni małokalibrowej i centralnego zapłonu. Strzelano z glock'a, glauberyta i ronina. Nauce celności towarzyszyło składanie i rozkładanie broni. Warto też wspomnieć o zajęciach z ratownictwa ogólnego i CLS-u (ratownictwa pola walki), długim przemarszu z Birczy do Roztoki, a także o świetnym wykładzie połączonym z klarowaniem liny, będących elementem kursu wspinaczki wysokogórskiej. Korzystając z okazji młodzi wrześnianie - już pozaprogramowo - odwiedzili Zalew Soliński. Za niezwykle istotną wartość dodaną pobytu na obozie należy uważać: rozmowy komandosów z uczniami motywujące ich do działania, walkę młodych ludzi ze słabościami, ich ogromną determinację i energię do pokonywania z pewnością niełatwych wyzwań, zespołową odpowiedzialność i wspieranie się w trudnych momentach. Obóz finansowany był przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Z ramienia ZSTiO opiekę nad uczestnikami obozu sprawowali: p. Przemysław Śmidowicz, p. Grażyna Beata Augustin oraz p. Daria Łukasiewicz.

 

20171020 122838

20171020 144629

22751053 1467185219998010 626469743 o

22833338 1739863839380571 887040336 o

22850086 1739864796047142 1540135865 o

20171019 100007

22883397 1739862982713990 2029055994 n

Początek strony