6 października 2017 roku, zgodnie z tradycją obowiązującą w naszej szkole, odbyło się ślubowanie klas pierwszych, w którym brały udział poczty sztandarowe. Pierwsza część miała miejsce w Kościele świętego Kazimierza Królewicza we Wrześni i była nią uroczysta msza święta. Nasze poczty sztandarowe uczestniczyły w niej zgodnie z ceremoniałem. Powrót do szkoły przebiegał już  w strugach deszczu. Druga część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Na początku zostały wprowadzone sztandary i wszyscy obecni odśpiewali hymn państwowy. Następnie powitano gości i rozpoczął się kolejny etap uroczystości. Najważniejszym momentem dla pocztów sztandarowych było złożenie przysięgi przez pierwsze klasy. Wyznaczeni uczniowie składali ją zarówno na Sztandar Zespołu Szkół Rolniczych, jak i Państwowego Technikum Weterynaryjnego. Na zakończenie sztandary zostały uroczyście wyprowadzone. Jak zwykle, nasze poczty sztandarowe spisały się wzorowo .
Brawo !!!

 

IMG 3186

 

IMG 3189

Początek strony