Zarządzenie Nr 11/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

       Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 •   10 stycznia 2018 r. (środa) – egzamin zawodowy;
 •   11 stycznia 2018 r. (czwartek) – egzamin zawodowy;
 •   30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek);
 •   2 maja 2018 r. (środa);
 •   4 maja 2018 r. (piątek) – egzamin maturalny;
 •   7 maja 2018 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny;
 •   8 maja 2018 r. (wtorek) – egzamin maturalny;
 •   1 czerwca 2018 r. (piątek) po Bożym Ciele.

TECHNIKUM NR 2

 •   10 stycznia 2018 r. (środa) – egzamin zawodowy;
 •   11 stycznia 2018 r. (czwartek) – egzamin zawodowy;
 •   30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek);
 •   2 maja 2018 r. (środa);
 •   4 maja 2018 r. (piątek) – egzamin maturalny;
 •   7 maja 2018 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny;
 •   8 maja 2018 r. (wtorek) – egzamin maturalny;
 •   1 czerwca 2018 r. (piątek) po Bożym Ciele;
 •   19 czerwca 2018 r. (wtorek) – egzamin zawodowy.
Początek strony