eksperyment01

31 maja 2017 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu gościła przedstawicieli szkół z klasami mundurowymi na konferencji "Kształcenie proobronne uczniów klas mundurowych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Kreujemy przyszłość kształcąc liderów". Naszą szkołę reprezentowała p. Grażyna Beata Augustin. Sesje plenarne obejmowały zagadnienia dotyczące m.in. innowacyjności działań na rzecz uczniów w klasach wojskowych, kształtowania społecznej świadomości i aktywności młodych ludzi czy założeń programu kształcenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Pojawił się także temat przystąpienia wytypowanych szkół do eksperymentu pedagogicznego "Edukacja wojskowa". Nasza placówka znalazła się w pilotażowej edycji programu nauczania planowanego do realizacji przy kompleksowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jesteśmy jedną z czterech szkół w całym województwie (oprócz Kalisza, Nietążkowa i Piły), której wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez MON oraz Akademię Sztuki Wojennej. Nowy proces kształcenia rozpoczniemy z początkiem nowego roku szkolnego 2017/2018. Będzie się on odbywać w cyklu dwuletnim i obejmować 1,5 roku nauki (klasę drugą i pierwsze półrocze klasy trzeciej). Rozwiązanie to poszerzy naszą ofertę edukacyjną, a zainteresowanych uczniów odpowiednio przekieruje i ułatwi im dostęp do wybranych ścieżek kariery zawodowej (zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej czy Narodowych Sił Rezerwy).

eksperyment02

 

Początek strony