ratown.2

W niedzielę 11 października duża grupa uczniów z klasy I b LO o profilu ratownictwo medyczne, wzięła udział w I Warsztatach z zakresu Ratownictwa Medycznego dla jednostek OSP z KSRG powiatu wrzesińskiego „MEDYK 2015”.

Program warsztatów obejmował część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne, a głównym jego celem było doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp).ratown.4

 W warsztatach uczestniczyło 63 druhów z 12 jednostek OSP. Nasi uczniowie odgrywali rolę pozorantów w symulacjach działań ratowniczych, a ich perfekcyjną charakteryzację przygotowały członkinie wrzesińskiego oddziału PCK, do którego należą również uczennice Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Przygotowane dla strażaków stanowiska ćwiczebne były związane z konkretnymi wypadkami, które inscenizowali uczniowie.

ratown.1

Wchodzili w role ofiar wypadku samochodowego, wybuchu pieca w kotłowni, pozorowali upadek z wysokości, wypadek motorowerzystów oraz wędkarzy, z których jeden był w stanie hipotermii i miał złamaną rękę, natomiast drugi nie wykazywał żadnych oznak życiowych. Dla uczniów udział w tym przedsięwzięciu był bardzo ważnym doświadczeniem. Mimo chłodu niedziela dostarczyła wszystkim niesamowitych wrażeń.ratown.3

Początek strony