wpis02

Na kwietniowych zajęciach grupa policyjna odbyła trening interwałowy pod okiem p. Przemysława Śmidowicza. Trening ten zwany jest również HIIT (ang. High Intensity Interval Training) i polega na zmiennej intensywności ćwiczeń.

wpis01

Dnia 24 marca uczniowie klasy policyjnej gościli na zajęciach sierżanta Adama Wojcińskiego. Zajęcia miały charakter prelekcji na temat zachowań policjantów podczas służby. Prelegent przestrzegał młodzież przed złymi nawykami, które mogłyby zaszkodzić w ich przyszłej karierze zawodowej. Szkołę odwiedził również Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni - podinspektor Paweł Marciniak. Przedstawił on zakres działań Wydziału oraz zasady obowiązujące na drogach użytku publicznego, a także podjął się odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania.

 

ts01

Dnia 3 marca 2017r. młodzież klas mundurowych (policyjnej i wojskowej) miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w teście sprawnościowym do BOR-u (Biuro Ochrony Rządu). Na uczniów czekało osiem stanowisk. Po usłyszeniu komendy "Start!" rozpoczynali kolejne zadania. Pierwszym z nich było obiegnięcie 3 razy chorągiewek oddalonych od siebie o 6m. Kolejne ćwiczenia obejmowały: skok rozkroczny przez kozła, przewrót w przód na materacu i przeniesienie 2 piłek lekarskich oddalonych o 6m z jednego miejsca na drugie (3 razy każdą). Na kolejnym stanowisku należało wycisnąć w postawie stojącej naprzemiennie do góry do wyprostowanego łokcia 2 hantle o ciężarze 11 kg dla mężczyzn i 6 kg dla kobiet - 16 razy mężczyźni i 12 razy kobiety. Kolejnym zadaniem były brzuszki przy drabinkach (15 mężczyźni i 10 kobiety), a następnie przeskok przez 5 części skrzyni. Ostatnie ćwiczenie polegało na pokonaniu 6 płotków gimnastycznych o wysokości 0,7 m i 1 m naprzemiennie - góra i dół. Finalnie trzeba było dobiec do mety i zatrzymać czas.

ts02

ts03

ts04

 

kodeks karny

Dnia 13 stycznia br. uczniowie klasy 2a LO o profilu policyjnym odbyli zajęcia z zakresu prawa karnego. Razem z p. Przemysławem Śmidowiczem uczyli się wyszukiwać artykuły, porównywać je oraz dopasowywać do danych kategorii przestępstw. Uczniowie w ten sposób zdobyli podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego. Zetknęli się m. in. z takimi pojęciami, jak przestępstwo, wina, ustawowe znamiona czynu zabronionego, obrona konieczna czy stan wyższej konieczności. Wykład oparty był na praktycznych przykładach, które pozwoliły na łatwiejsze przyswojenie zawartych w Kodeksie treści.

czarni003

Dnia 4 marca 2017r. odbyły się Drzwi Otwarte w ZSTiO. Gimnazjaliści wraz z rodzicami mieli okazję zobaczyć szkołę, poznać uczniów i porozmawiać z nimi na temat nauki w klasach, do których uczęszczają. Spotkanie cieszyło się niemałym zainteresowaniem wśród mieszkańców Wrześni i okolic.

Początek strony