musztra policja1

Pierwsze tygodnie maja stanowiły wytężony czas, podczas którego młodzież klas wojskowych i policyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących doskonaliła umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP.

Szkolenie obejmowało podstawowe komendy, prezentację indywidualną i zespołową. Zajęcia prowadzili żołnierze z partnerskiej 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Obejmowały one ćwiczenie postawy zasadniczej i swobodnej, zwroty w miejscu, zachowanie w szyku i poza nim, marsz, przeformowanie szyku, a także elementy ceremoniału wojskowego. Po raz pierwszy uczniowie klas mundurowych poznają obowiązujące zasady musztry we wrześniu podczas szkoleń poprzedzających coroczne uroczystości ślubowania klas pierwszych.

musztra policja2

musztra wojsko1

musztra wojsko2

 

 

Początek strony