kodeks karny

Dnia 13 stycznia br. uczniowie klasy 2a LO o profilu policyjnym odbyli zajęcia z zakresu prawa karnego. Razem z p. Przemysławem Śmidowiczem uczyli się wyszukiwać artykuły, porównywać je oraz dopasowywać do danych kategorii przestępstw. Uczniowie w ten sposób zdobyli podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego. Zetknęli się m. in. z takimi pojęciami, jak przestępstwo, wina, ustawowe znamiona czynu zabronionego, obrona konieczna czy stan wyższej konieczności. Wykład oparty był na praktycznych przykładach, które pozwoliły na łatwiejsze przyswojenie zawartych w Kodeksie treści.

Początek strony