ts01

Dnia 3 marca 2017r. młodzież klas mundurowych (policyjnej i wojskowej) miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w teście sprawnościowym do BOR-u (Biuro Ochrony Rządu). Na uczniów czekało osiem stanowisk. Po usłyszeniu komendy "Start!" rozpoczynali kolejne zadania. Pierwszym z nich było obiegnięcie 3 razy chorągiewek oddalonych od siebie o 6m. Kolejne ćwiczenia obejmowały: skok rozkroczny przez kozła, przewrót w przód na materacu i przeniesienie 2 piłek lekarskich oddalonych o 6m z jednego miejsca na drugie (3 razy każdą). Na kolejnym stanowisku należało wycisnąć w postawie stojącej naprzemiennie do góry do wyprostowanego łokcia 2 hantle o ciężarze 11 kg dla mężczyzn i 6 kg dla kobiet - 16 razy mężczyźni i 12 razy kobiety. Kolejnym zadaniem były brzuszki przy drabinkach (15 mężczyźni i 10 kobiety), a następnie przeskok przez 5 części skrzyni. Ostatnie ćwiczenie polegało na pokonaniu 6 płotków gimnastycznych o wysokości 0,7 m i 1 m naprzemiennie - góra i dół. Finalnie trzeba było dobiec do mety i zatrzymać czas.

ts02

ts03

ts04

 

Początek strony