Rodziców i uczniów klas mundurowych zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami firm, które szyją stroje obowiązujące w tych klasach. Zebranie odbędzie się 20 lipca w sali internatu o godz. 1700. W przypadku klas: policyjnej i ratownictwa medycznego będą pobierane zaliczki w kwocie 100-150 zł.

Początek strony