Historia Szkoły

 

 Z historii:

 • 1923 - z inicjatywy Izby Rolniczej w Poznaniu założono we Wrześni Szkołę Rolniczą
 • 1945 - rozpoczyna działalność Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
 • 1947 - powołano Męskie Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego
 • 1948 - przemianowano je na Państwowe Liceum Handlu Rolnego
 • 1950 - 1951 - zmiana na 2-letnie Liceum Weterynaryjne
 • 1953 - przekształcenie w Technikum Weterynaryjne
 • 1976 - powstaje Zespół Szkół Rolniczych
 • 1984- otrzymuje imię gen. dr. Romana Abrahama
 • 1999 - powstają pierwsze klasy Liceum Ogólnokształcącego w ramach ZSR
 • 2002 - powstaje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 • 2002 - powstaje II Liceum Profilowane w ramach ZSTiO
 • 2003 - powstaje II Liceum Ogólnokształcące w ramach ZSTiO
 • 2004 - w struktury ZSTiO włączono ZSM im. prof. Tomasza Dziamy

 

Loading...

Początek strony