facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Nauczyciele
DYREKTOR SZKOŁY: mgr Damian Hoffmann


Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:
mgr Jakub Obst - j. polski
mgr Aleksandra Sobieraj - j. polski, obowiązki wychowawcy w internacie
mgr Iwona Sokolska - j. polski/ koordynator ds. szkoleń policyjnych
mgr Iwona Groblewska - Michalak - j. polski, wiedza o kulturze
mgr Izabella Zygmunt - j. polski
mgr Elżbieta Tarczewska - j. niemiecki
mgr Agata Iglewska - j. niemiecki
mgr Grzegorz Dobrucki - j. niemiecki
mgr Magdalena Idziak - j. niemiecki
mgr Olga Przyjemska - j. niemiecki, obowiązki wychowawcy w internacie
mgr Ewa Kusztal - j. angielski
mgr Agnieszka Burda - j. angielski
mgr Sławomir Zygmunt - j. angielski
mgr Anna Samoląg - j. angielski
mgr Grażyna Kuśmierek - j. angielski
mgr Marta Mąkowska - j. angielski
mgr Mariola Wojciechowska - j. angielski
mgr inż. Lucyna Szalata - j. angielski
mgr Waldemar Zgoliński - j. francuski
mgr Maria Gabryelczyk - wychowawca internatu
mgr Aneta Opielska - historia/ koordynator ds. szkoleń w klasie o profilu ratownictwo medyczne, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
mgr Damian Hoffmann – historia i społeczeństwo
mgr Stanisław Waligóra - historia, wos, historia i społeczeństwo
mgr Anna Głowacka – edukacja dla bezpieczeństwa, obowiązki wychowawcy  w internacie
mgr Dorota Nawrocka - matematyka
mgr Halina Stankiewicz - matematyka
mgr Aldona Staszak - matematyka
mgr Dorota Rogozińska – matematyka, fizyka, przyroda
mgr Paweł Kapelak – matematyka, obowiązki wychowawcy w internacie
mgr Agnieszka Paciorkowska - biologia
mgr Monika Sroczyńska - biologia
mgr Irena Mittmann - biologia, geografia
mgr Andrzej Mittmann – przyroda, geografia
mgr Arleta Żebrowska - biologia
mgr Ewa Spisak - chemia
mgr Agnieszka Wojciechowska – chemia, przyroda
mgr Violetta Bakoś - wf
mgr Piotr Bzowy – wf, obowiązki wychowawcy w internacie
mgr Andrzej Pujdak – wf, obowiązki wychowawcy w internacie
mgr Michał Tomys - wf
mgr Przemysław Pawlak - wf
mgr Cezary Kurzawski - wf
ks. Krzysztof Kępiński – religia
mgr Dorota Dolata – religia
mgr Beata Kupczyńska - etyka
mgr Dariusz Kaźmierski – geografia, geografia turystyczna, informacja turystyczna
mgr Janusz Rogowski – informatyka, fizyka, przyroda
mgr Daria Łukasiewicz - biblioteka
mgr Urszula Wierzbowska - biblioteka
mgr Magdalena Pańczak - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Kinga Prusinowska – wicedyrektor, pedagog
mgr Grażyna Beata Augustin - wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Mariusz Banaszak – ratownictwo medyczne
mgr Maria Pawłowska – zajęcia rewalidacyjne


Nauczyciele przedmiotów zawodowych:
mgr inż. Renata Flanc -  marketing, podstawy przedsiębiorczości, podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, prowadzenie działalności gospodarczej
mgr inż. Magdalena Nobik - podstawy przedsiębiorczości,  podstawy działalności gospodarczej w turystyce, obowiązki wychowawcy w internacie, działalność gospodarcza w rolnictwie, gastronomii
mgr Waldemar Kretkowski – nauka jazdy ciągnikiem, przepisy ruchu drogowego
mgr inż. Roman Ciesielczyk -  wicedyrektor, technika w rolnictwie, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, organizacja produkcji roślinnej, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
mgr inż. Zbigniew Bukowski - produkcja zwierzęca, prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja produkcji rolniczej, pracownia produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji zwierzęcej
mgr inż. Iwona Krall - produkcja zwierzęca, biologia, pracownia produkcji zwierzęcej,  prowadzenie produkcji rolniczej, przyroda, organizacja produkcji zwierzęcej
lek. wet. Małgorzata Gołębiowska - analityka weterynaryjna, pracownia anatomii, anatomia i fizjologia zwierząt, administracja weterynaryjna,
lek. wet. Piotr Grobelny - zajęcia praktyczne weterynaryjne, pracownia kontroli           i nadzoru weterynaryjnego, choroby zwierząt
lek. wet. Jadwiga Chojnacka - zajęcia praktyczne weterynaryjne, rozród i inseminacja zwierząt, choroby zwierząt, pracownia rozrodu i inseminacji zwierząt, pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego
lek. wet. Maciej Góralczyk – zajęcia praktyczne weterynaryjne
mgr inż. Bernadetta Szcześniak – obsługa konsumenta, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia gastronomiczna, usługi żywieniowe w hotelarstwie, usługi gastronomiczne, zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
mgr inż. Katarzyna Banaszczak – pracownia gastronomiczna, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, organizacja produkcji gastronomicznej, usługi gastronomiczne
mgr Małgorzata Paszkowiak – wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, pracownia gastronomiczna, obsługa konsumentów w gastronomii, obsługa
mgr inż. Hanna Skrzypczak – działalność recepcji, organizacja pracy w hotelarstwie, techniki pracy w hotelarstwie
mgr inż. Renata Pohl – pracownia gastronomiczna, obsługa turystyczna, podstawy turystyki, organizacja imprez i usług turystycznych

Wychowawcy internatu
mgr inż. Alicja Perlikowska - wychowawca internatu
mgr Bożena Dopierała - wychowawca internatu
mgr Iwona Kocik - wychowawca internatu
mgr Elżbieta Kierzek - Kokocińska - wychowawca internatu, informatyka, obsługa informatyczna w turystyce, obsługa informatyczna w hotelarstwie
mgr inż. Radosław Szczepański - wychowawca internatu
mgr Katarzyna Cieślewicz - wychowawca internatu
mgr inż. Barbara Zawal - kierownik internatu
mgr Przemysław Śmidowicz – wychowawca internatu, przysposobienie wojskowe, edukacja policyjna, koordynator klas prowadzących innowacje pedagogiczne
z zakresu oddziałów mundurowych.
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl