facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Konferencja

Jan Filip Libicki Senator RP X Kadencji i Andrzej Marian Grzyb Poseł RP IX Kadencji oraz Dionizy Jaśniewicz Starosta Wrzesiński zapraszają dyrektorów, kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli, szkół rolniczych w Wielkopolsce na konferencję „Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy oraz wdrażanie nowych technologii w rolnictwie w województwie wielkopolskim”, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. w Pałacu na Opieszynie we Wrześni.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.

Rejestracja uczestników do dnia 10 listopada 2022 r. drogą elektroniczną: https://forms.gle/3nctRnLtptgp1nhy7 o możliwości uczestnictwa w konferencji we Wrześni decyduje kolejność zgłoszenia.

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji proszone są o wysłanie pytań na adres: konferencjaopieszyn@gmail.com do dnia 10 listopada 2022 r.

Program:

9:00-10:00 Rejestracja uczestników konferencji

10:00 Powitanie uczestników konferencji Jan Filip Libicki Senator RP X Kadencji i Andrzej Marian Grzyb Poseł RP IX Kadencji

10:15 Rolnictwo precyzyjne w Wielkopolsce

10:30 Nowe technologie cyfrowe w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce

10:45 Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem rolnym 365FarmNet

11:15 IT w rolnictwie wielkopolskim - wykorzystanie zobrazowań satelitarnych do tworzenia map aplikacyjnych – moduł Crop View

11:30 - 12:00 Przerwa

12:00 Korzyści stosowania zmiennego dawkowania nawozów, wysiewu i środków ochrony roślin w Wielkopolsce

12:15 Wyznaczanie optymalnych linii referencyjnych A-B – moduł Lacos Planowanie przejazdów polowych

12:30 Automatyczna dokumentacja i analiza śladów przejazdów maszyn – moduł 365Active

13:00 14:00 Przerwa

14:00 Akcent regionalny kultywując pamięć o Dzieciach Wrzesińskich oraz 180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej Patronki 2022 r. autorki wiersza O Wrześni, wycieczka dydaktyczna do Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września

15:00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl