facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Kalendarz roku szkolnego 2021-2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

L.p.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1 września 2021 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

3

Ferie zimowe

17 - 30 stycznia 2022 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.

5

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

29 kwietnia 2022 r.

6

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

7

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

8

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

9

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl