DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 •   10 stycznia 2018 r. (środa) – egzamin zawodowy;
 •   11 stycznia 2018 r. (czwartek) – egzamin zawodowy;
 •   30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek);
 •   2 maja 2018 r. (środa);
 •   4 maja 2018 r. (piątek) – egzamin maturalny;
 •   7 maja 2018 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny;
 •   8 maja 2018 r. (wtorek) – egzamin maturalny;
 •   1 czerwca 2018 r. (piątek) po Bożym Ciele.

TECHNIKUM

 •   10 stycznia 2018 r. (środa) – egzamin zawodowy;
 •   11 stycznia 2018 r. (czwartek) – egzamin zawodowy;
 •   30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek);
 •   2 maja 2018 r. (środa);
 •   4 maja 2018 r. (piątek) – egzamin maturalny;
 •   7 maja 2018 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny;
 •   8 maja 2018 r. (wtorek) – egzamin maturalny;
 •   1 czerwca 2018 r. (piątek) po Bożym Ciele;
 •   19 czerwca 2018 r. (wtorek) – egzamin zawodowy.

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 (informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły)

12 października 2017 r.
(godz. 17.00)

Konsultacje z rodzicami uczniów klas LO i technikum.

22 listopada 2017 r.

Zebranie śródroczne z rodzicami uczniów klas LO i technikum

14 grudnia 2017 r.
(godz. 17.00)

Konsultacje z rodzicami uczniów klas LO i technikum.

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych.

17 stycznia 2018 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I i II LO oraz I-III technikum.

7 marca 2018 r.

(godz. 17.00)

Konsultacje z rodzicami uczniów klas LO i technikum.

11 kwietnia 2018 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas LO oraz technikum.

7 czerwca 2018 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I i II LO oraz I-III technikum.

Początek strony