ZARZĄD RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

we WRZEŚNI

Nawrocki Błażej - przewodniczący
Stasiak Fabian - z-ca przewodniczącego
Wieszczecińska Hanna - sekretarz/skarbnik
Rzymowska Krystyna - członek
Kędzierska Renata - członek
Nowak Barbara - członek/komisja skrutacyjna
Kozłowski Błażej - członek/komisja skrutacyjna
Lider Anna - członek/komisja skrutacyjna

 

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz...

Początek strony