DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • 10 stycznia 2018 r. (środa) – egzamin zawodowy;

 • 11 stycznia 2018 r. (czwartek) – egzamin zawodowy;

 • 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek);

 • 2 maja 2018 r. (środa);

 • 4 maja 2018 r. (piątek) – egzamin maturalny;

 • 7 maja 2018 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny;

 • 8 maja 2018 r. (wtorek) – egzamin maturalny;

 • 1 czerwca 2018 r. (piątek) po Bożym Ciele.

TECHNIKUM

 • 10 stycznia 2018 r. (środa) – egzamin zawodowy;

 • 11 stycznia 2018 r. (czwartek) – egzamin zawodowy;

 • 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek);

 • 2 maja 2018 r. (środa);

 • 4 maja 2018 r. (piątek) – egzamin maturalny;

 • 7 maja 2018 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny;

 • 8 maja 2018 r. (wtorek) – egzamin maturalny;

 • 1 czerwca 2018 r. (piątek) po Bożym Ciele;

 • 19 czerwca 2018 r. (wtorek) – egzamin zawodowy.

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

12 października 2017 r.
(godz. 17.00)

Konsultacje z rodzicami uczniów klas LO i technikum.

24 listopada 2017 r.

(godz. 17.00)

Zebranie śródroczne z rodzicami uczniów klas LO i technikum.

14 grudnia 2017 r.
(godz. 17.00)

Konsultacje z rodzicami uczniów klas LO i technikum.

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych.

19 stycznia 2018 r.

(godz. 17.00)

Zebranie z rodzicami uczniów klas I i II LO oraz I-III technikum.

9 marca 2018 r.

(godz. 17.00)

Konsultacje z rodzicami uczniów klas LO i technikum.

13 kwietnia 2018 r.

(godz. 17.00)

Zebranie z rodzicami uczniów klas LO oraz technikum.

8 czerwca 2018 r.

(godz. 17.00)

Zebranie z rodzicami uczniów klas I i II LO oraz I-III technikum.

 

Początek strony