1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016r.
 3. Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2017r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017r.
5. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

I semestr – 16 grudnia 2016r.

II semestr – 28 kwietnia 2017r.

6. Zakończenie I semestru w klasach programowo niższych 27 stycznia 2017 r. dla wszystkich klas
 7. Egzamin maturalny

Część pisemna

4 – 24 maja 2017r.

Część ustna

8 – 20 maja 2017r. – język polski – formuła od 2015r.(oprócz 14 maja).

4 – 26 maja 2017r. - język polski – stara formuła, języki obce nowożytne.

 8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 9. Zakończenie roku szkolnego w klasach niższych programowo

23 czerwca 2017r.

 10. Wywiadówki

14 września 2016r. – dla klas pierwszych i klas maturalnych.

10 listopada 2016r. – dla wszystkich klas (śródroczna).

16 grudnia 2016r. – dla klas maturalnych

17 lutego 2017r. – dla pozostałych klas

12 kwietnia 2017r. - dla wszystkich klas ( śródroczna ).

 11. Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

31 października 2016r. – poniedziałek

21 kwietnia 2017r. - piątek (OWiUR)

2 maja 2017 r. – wtorek

4 maja 2017r. - czwartek - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.

5 maja 2017r. - piątek – pisemny egzamin maturalny                               z matematyki.

8 maja 2017r. -   poniedziałek – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego.

16 czerwca 2017r. – piątek - dzień po Bożym Ciele.

3 dniczerwiec 2017r.- część pisemna i część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – zgodnie z ogłoszonym harmonogramem

 12. Ślubowanie klas pierwszych 7 października 2016r.
     
   13. Studniówki

LO – 27.01.2017r.

Technikum -   28.01.2017r.

Początek strony