KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

1. 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2015

       2. Ślubowanie klas pierwszych 25 września 2015

3. 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015

4. 

Ferie zimowe

18 stycznia – 31 stycznia 2016

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

24- 29 marca 2016

6.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

I semestr – 11 grudnia 2015

II semestr – 29 kwietnia 2016

7.

Zakończenie I semestru w klasach programowo niższych

15 stycznia 2016 dla wszystkich klas

8.

Egzamin maturalny

Część pisemna

4 – 24 maja 2016

Część ustna

9 – 21 maja 2016 -  język polski (formuła od 2015)

4 – 27 maja 2016 – język polski (stara formuła), języki obce, nowożytne

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

14 stycznia 2016 - część pisemna

15 stycznia 2016 - część praktyczna z dokumentacją

16 stycznia 2016 - część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach

17 czerwca 2016 - część pisemna

23 czerwca 2016 - część praktyczna z dokumentacją

30 maja - 4 lipca 2016 - część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach

10.

Zakończenie roku szkolnego
w klasach niższych programowo

24 czerwca 2016

11.

Wywiadówki

14 września 2015 – dla klas pierwszych

17 września 2015 - dla klas maturalnych

22 października 2015 – dla wszystkich klas (śródroczna)

18 grudnia 2015 – dla klas maturalnych (semestralna)

15 stycznia 2016 dla pozostałych klas (semestralna)

7 kwietnia 2016 - dla wszystkich klas
( śródroczna )

12.

Dni wolne od zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

2 maja 2016 - poniedziałek

4 maja 2016 - środa - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2016 - czwartek – pisemny egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2016 - piątek – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

27 maja 2016 – piątek - dzień po Bożym Ciele

17 czerwca 2016 - piątek - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Początek strony