DYREKTOR SZKOŁY: mgr Damian Hoffmann

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:

 • mgr Jakub Obst - j. polski
 • mgr Aleksandra Sobieraj - j. polski
 • mgr Iwona Sokolska - j. polski/ koordynator ds. szkoleń policyjnych
 • mgr Iwona Groblewska - Michalak - j. polski
 • mgr Izabella Zygmunt - j. polski
 • mgr Ewa Podsiadła - Adamczyk - j. polski
 • mgr Elżbieta Tarczewska - j. niemiecki
 • mgr Agata Iglewska - j. niemiecki
 • mgr Grzegorz Dobrucki - j. niemiecki
 • mgr Magdalena Idziak - j. niemiecki
 • mgr Olga Przyjemska - j. niemiecki
 • mgr Ewa Kusztal - j. angielski
 • mgr Agnieszka Burda - j. angielski
 • mgr Sławomir Zygmunt - j. angielski
 • mgr Anna Samoląg - j. angielski
 • mgr Grażyna Kuśmierek - j. angielski
 • mgr Marta Mąkowska - j. angielski
 • mgr Mariola Wojciechowska - j. angielski
 • mgr inż. Lucyna Szalata - j. angielski, język obcy zawodowy
 • mgr Waldemar Zgoliński - j. francuski
 • mgr Maria Gabryelczyk - j. rosyjski, wychowawca internatu
 • mgr Michał Gajda - historia, wos
 • mgr Aneta Opielska - historia/ koordynator ds. szkoleń w klasie o profilu ratownictwo medyczne
 • mgr Damian Hoffmann - historia, wos
 • mgr Stanisław Waligóra - historia, wos
 • mgr Anna Głowacka - PO
 • mgr Dorota Nawrocka - matematyka
 • mgr Halina Stankiewicz - matematyka
 • mgr Aldona Staszak - matematyka
 • mgr Dorota Rogozińska - matematyka
 • mgr Paweł Kapelak - matematyka
 • mgr Beata Kapelak - fizyka i astronomia, statystyka
 • mgr Agnieszka Paciorkowska - biologia
 • mgr Monika Sroczyńska - biologia
 • mgr Irena Mittmann - biologia, geografia
 • mgr Ewa Spisak - chemia
 • mgr Agnieszka Wojciechowska - chemia
 • mgr Violetta Bakoś - wf
 • mgr Piotr Bzowy - wf
 • mgr Andrzej Pujdak - wf
 • mgr Michał Tomys - wf
 • mgr Przemysław Pawlak - wf
 • mgr Cezary Kurzawski - wf
 • mgr ks. Romuald Karmoliński - religia
 • mgr Dorota Dolata - religia
 • ks. Przemysław Warchał - religia
 • mgr Paulina Dutkowska - religia
 • mgr Dariusz Kaźmierski - geografia
 • mgr Zofia Bryk - technologia informacyjna, fizyka
 • mgr Janusz Rogowski - technologia informacyjna
 • mgr Daria Łukasiewicz - biblioteka
 • mgr Urszula Wierzbowska - biblioteka
 • mgr Magdalena Student - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Grażyna Beata Augustin - wychowawca świetlicy/ animator kultury/redaktor strony internetowej/ koordynator ds. szkoleń wojskowych

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

 • mgr inż. Renata Flanc - ekonomia i prawo w hotelarstwie, marketing, podstawy przedsiębiorczości, zarządzanie firmą
 • mgr inż. Magdalena Nobik - podstawy przedsiębiorczości, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, ekonomika w rolnictwie, wych. w internacie, podstawy ekonomii, podstawy przedsiębiorczości, usługi weterynaryjne
 • mgr Waldemar Kretkowski - instruktor nauki jazdy
 •  mgr inż. Roman Ciesielczyk - nauka jazdy samochodem, mechanizacja rolnictwa, technika w rolnictwie, produkcja roślinna, technologia produkcji roślinnej, wicedyrektor
 • mgr inż. Zbigniew Bukowski - produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, chów zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących, specjalizacja - podstawy agrobiznesu, technologia produkcji zwierzęcej, zajęcia praktyczne
 • mgr inż. Iwona Krall - produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne, biologia, zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących
 • lek. wet. Małgorzata Gołębiowska - anatomia i fizjologia zwierząt, choroby zwierząt, analityka weterynaryjna
 • lek. wet. Piotr Grobelny - choroby zwierząt, higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, ocena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zajęcia praktyczne
 • lek. wet. Jadwiga Chojnacka - zajęcia praktyczne, rozród i inseminacja zwierząt, choroby zwierząt, analityka weterynaryjna
 • mgr inż. Maria Modrzejewska - higiena i ochrona zdrowia, przedmiot specjalizacyjny, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, zajęcia praktyczne
 • mgr inż. Bernadetta Szcześniak - podstawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, obsługa konsumenta, wicedyrektor
 • mgr inż. Katarzyna Banaszczak - organizacja pracy w hotelarstwie, przedmiot specjalizacyjny, technologia żywności, zajęcia praktyczne
 • mgr Małgorzata Paszkowiak - chemia, przedmioty zawodowe z żywienia
 • mgr inż. Alina Tabaka - organizacja i technika pracy, zasady żywienia
 • mgr inż. Hanna Skrzypczak - analiza żywności, obsługa konsumenta, zasady żywienia
 • mgr inż. Renata Pohl - analiza żywności, przedmiot specjalizacyjny, surowce i materiały pomocnicze, technologia żywności
 • mgr inż. Alicja Perlikowska - wychowawca internatu
 • mgr Bożena Dopierała - wychowawca internatu
 • mgr Iwona Kocik - wychowawca internatu
 • mgr Elżbieta Kierzek - Kokocińska - wychowawca internatu
 • mgr inż. Radosław Szczepański - wychowawca internatu
 • mgr Katarzyna Cieślewicz - wychowawca internatu
 • mgr inż. Barbara Zawal - kierownik internatu
Początek strony