Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni kierują:

  • Dyrektor - mgr inż. Włodzimierz Wawrzyniak

  • Wicedyrektor - mgr inż. Bernadetta Szcześniak

  • Wicedyrektor i Kierownik Szkolenia Praktycznego - mgr inż. Roman Ciesielczyk

  • Kierownik Internatu - mgr inż. Barbara Zawal

Początek strony