STYPENDIA UNIJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni realizowany jest projekt stypendialny „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" („Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej o najniższych dochodach. Pomoc realizowana jest w postaci stypendiów w formie finansowej.

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących stypendia otrzymało 86 uczniów na łączną kwotę 198.750,00 zł.

projekt20stypendialny203

Początek strony