Zobacz sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji projektu „Kamienie Pamięci

– odszukaj bohatera Sierpnia '80".

Realizacji projektu „Kamienie Pamięci – odszukaj bohatera Sierpnia '80" podjął się czteroosobowy zastęp harcerek, a jednocześnie uczennice Zespołu Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcące) im. gen. dr Romana Abrahama

we Wrześni.

Nad realizacją projektu pracowały:

Marika Dzieciuchowicz II c LO

Katarzyna Maciejewska II c LO

Ida Kwiatek I a LO

Karolina Jankiewicz I a LO

Opiekę nad grupą w trakcie przygotowań i realizacji projektu sprawował nauczyciel historii

i wiedzy o społeczeństwie w ZSTiO – mgr Michał Gajda.

Bohater projektu: Mirosława Dzieciuchowicz

Tytuł projektu: „STUDENCKA REWOLUCJA"

Wydarzenia lipca i sierpnia 1980r. oraz kolejnych 16 miesięcy 1981r. stały się nie tylko ważnym rozdziałem polskiej historii, ale i całego, podzielonego wówczas

na komunistyczny Wschód i demokratyczny Zachód, świata.

Uczestnicy owych wydarzeń, świadkowie tamtych dni w większości, mieli świadomość doniosłości czasów, w których przyszło im żyć. Dzisiaj, kiedy pisze się i mówi

o sierpniowych i późniejszych wydarzeniach, przywołuje się zazwyczaj powszechnie znane nazwiska – symbole, ale przecież ta „rewolucja bez rewolucji" była zbiorowym dziełem wielu milionów Polaków. Zwykłych ludzi, którzy powiedzieli NIE bankructwu

i nędzy murszejącego komunizmu. To z ich częściowych, na pozór banalnych wspomnień, wyłania się obraz wielobarwnej mozaiki Polskiego Sierpnia i „karnawału wolności" 1981 roku. Wie o tym także świadek i uczestnik strajków studenckich w 1981 roku. – teraz opiekun garstki uczennic poznających czasy, które dla nich są zamierzchłą historią.

mgr Michał Gajda

Fragmenty wywiadu udzielonego przez p. Mirosława DZIECIUCHOWICZ córce Marice i jej koleżankom z zastępu ZHP na temat własnych losów w 1981 roku:

„(...) Początek niezależnych ruchów studenckich sięga lat siedemdziesiątych. Moje zaangażowanie w batalie istnienia i działalności niezależnej organizacji studenckich rozpoczęło się w 1981 roku. Byłam wówczas studentką drugiego roku wydziału humanistycznego na kierunku – filologia rosyjska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Na bydgoskiej uczelni wszystko zaczęło się po wypadkach w Łodzi, Poznaniu i Warszawie. O szczegółach dowiedzieliśmy się z tzw. przekazu ustnego, dlatego nie mogła to być informacja pewna, ani sprawdzona. Środki masowego przekazu, mimo, że były łatwo dostępne, podawały informacje spóźnione, opatrując je komentarzem o wybrykach studenckich.

Na znak solidarności z studentami łódzkimi postanowiliśmy przystąpić do strajku okupacyjnego. Samorząd Studencki zorganizował więc, w czasie którego większość studentów opowiedziała się za strajkiem. Były też głosy nawołujące do spokoju i nauki, ale tych było niewiele. W strajku wzięli udział studenci z różnych kierunków.

Okupowany gmach przy ulicy J.K. Chodkiewicza był wypełniony.

Nasze postulaty, podobnie jak łódzkie, obejmowały sprawę zmiany programu studiów, autonomię uczelni, nowe zasady wybieralności władz uczelni, kształt nowej ustawy

o szkolnictwie wyższym, zniesienie tzw. praktyk robotniczych. Obejmowały one także m.in. sprawę swobody głoszenia odmiennych poglądów politycznych, uwolnienia więźniów politycznych, zaprzestania represji wobec działaczy opozycji, udostępnienie dorobku kulturalnego(...)".

Opis działań podjętych w ramach projektu.

W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do określenia najważniejszych działań przy realizowaniu projektu – formy prezentacji efektów swojej pracy i współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi.

Ustaliliśmy, że przedstawienie strajków studenckich w 1981 roku to dobre tło dla pokazania szerszej perspektywy wydarzeń w naszym kraju w latach 1980 – 1981.

Okres ten dla obecnego młodego pokolenia Polaków jest stosunkowo mało znanym i bardzo już odległym etapem naszej historii.

Opracowaliśmy zatem plan działania i przystąpiliśmy do jego realizacji:

a) przeprowadzenie i opracowanie obszernego wywiadu z p. Mirosławą Dzieciuchowicz – naszą bohaterką STUDENCKIEJ REWOLUCJI,

b) zbieranie wszelkich materiałów archiwalnych z lat 1980 – 1981 oraz stanu wojennego w Polsce i lat 80. tych, takich jak:

- czasopisma,

- ulotki,

- plakaty,

- wydawnictwa niezależne,

- inne dokumenty i przedmioty z epok,

c) opisanie i usystematyzowanie pozyskanych archiwaliów w celu ich prezentacji

i udostępnienia,

d) stworzenie opracowania pt: „Studencka Rewolucja", która składa się z :

- wspomnień p. Mirosławy Dzieciuchowicz z lat 1980 – 1981,

- kopii dokumentów, czasopism, ulotek etc. z lat 1979 -1984 wraz z ich opisami,

- wykazu kolekcji plakatów propagandowych z PRL z lat 1971 – 1985, będących plonem poszukiwań naszej grupy.

e) opracowania wystawy tematycznej złożonej z zebranych dokumentów, ulotek, plakatów i czasopism pt: „Wyłom – polska rewolucja bez rewolucji w latach 1980 – 1981".

Wystawa zostanie zaprezentowana w :

- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr R. Abrahama

we Wrześni (kwiecień ,2011),

- Zespole Szkół w Otocznej (szkoła podstawowa i gimnazjum), (maj, 2011),

Możliwe, że wystawa zostanie też zaprezentowana w innych szkołach miasta i gminy Września.

f) zgromadzone w trakcie realizacji projektu materiały (dokumenty, czasopisma, druki niezależne, plakaty, książki i inne) zostały zinwentaryzowane i znajdują się

w dyspozycji opiekuna grupy - Michała Gajdy (duża część zbiorów pochodzi z jego prywatnej kolekcji) z możliwością ich udostępniania wszystkim zainteresowanym.

g) zorganizowanie ekspozycji czasowej przedstawiającej plon poszukiwań naszej grupy (także kilkadziesiąt plakatów z epoki ) w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. Tytuł wystawy: „WYŁOM – rok 1980-1981 w dokumentach ". Planowany termin wystawy - sierpień 2011.

h) Przekazanie w formie płyty CD, ew. także wydruku naszego opracowania

pt: "Studencka Rewolucja" do zbiorów:

- biblioteki szkolnej ZSTiO we Wrześni,

- biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Otocznej,

-Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,

-Bibliotece Publicznej we Wrześni,

-Wrzesińskiemu Towarzystwu Kulturalnemu,

Instytucje i osoby wspomagające realizację projektu.

W trakcie naszej pracy nad realizacją projektu niejednokrotnie spotkaliśmy się z życzliwością i pomocą ze strony wielu osób i instytucji, a w szczególności:

- Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr R. Abrahama

we Wrześni, p. mgr inż. Włodzimierza Wawrzyniaka,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej, p. mgr Dariusza Szykownego,

- p. Mirosławy Dzieciuchowicz,

-Wychowawczynie świetlicy i animatorowi kultury w ZSTiO im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni, p. mgr Grażyny Augustin,

- Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, p. mgr Sebastiana Mazurkiewicza,

Wnioski dla organizatorów projektów.

W trakcie różnych prac związanych z realizacją opracowań projektu pojawiły się wśród jego uczestników rozmaite refleksje i spostrzeżenia.

Wiedza o wydarzeniach w latach 1980-1981 młodych Polaków urodzonych

po 1989 roku (oraz tych nieco starszych) jest nikła i fragmentaryczna.

Sierpień 1980r., pierwsza „Solidarność" czy stan wojenny w Polsce – to hasła coraz częściej kojarzone przez młodzież ze sztywnymi, pompatycznymi „obchodami" i kłótniami starszych panów przed telewizyjnymi kamerami – niezrozumiałymi, budzącymi uśmiech politowania

i wzruszenie ramion.

A przecież, w 1980 – 1981r., to przecież przede wszystkich młodzi ludzie walczyli

o sprawy dla wszystkich najważniejsze - o wolność, o godne życie i własną wolność.

Wnioski jakie sformułowaliśmy są następujące:

1. efekty, wnioski prac nad projektem powinny być prezentowane przede wszystkim

w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych,

2. pożądane byłoby opracowanie i udostępnienie szkołom napisanych w przystępnej formie materiałów dotyczących tego okresu (dostosowanie do poziomu szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich),

3. praca w zespole, w grupie jest pod każdym względem lepsza niż indywidualna – wychowawczym, socjalizacyjnym, kształcącym i pod względem efektywności działania – należałoby zatem przy organizowaniu kolejnej edycji projektu wziąć to pod uwagę

podpisy:

1..........................

2..........................

3..........................

4..........................

5..........................

(opiekun)

Wrażenia z pracy nad projektem

Projekt edukacyjny

KAMIENIE PAMIĘCI

znajdź bohatera Sierpnia

„że to nie łzy są, ale że kamienie"

W Weronie, C.K. Norwid

Dzięki naszemu zaangażowaniu w projekcie „Kamienie pamięci-znajdź bohatera sierpnia '80" organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, mogłyśmy lepiej poznać czasu, o których współczesna młodzież wie bardzo mało. Lata osiemdziesiąte były bardzo ważnym okresem w dziejach polskiej historii. W przeciągu tego dziesięciolecia ukształtował się obecny obraz naszego kraju.

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu mogłyśmy zaznajomić się z mało znanymi epizodami z historii współczesnej. Udało nam się zobaczyć oryginalne dokumenty, stare gazety i plakaty propagandowe, z których następnie powstała w naszej szkole wystawa.

Projekt był dla nas na pewno wyzwaniem. Mogłyśmy sprawdzić się w pracy grupowej i zintegrować. Wspólnie wykonywałyśmy zadania pod a czujnym okiem pana Michała Gajdy. Czujemy jednak, że nasze trudy opłaciły się. Jedna z członkiń naszego zastępu- Marika – dzięki projektowi na pewno polepszyła relacje z naszą bohaterką, a jej mamą.

Jednak wydaje nam się, że projekt przede wszystkim był dla nas pewnego rodzaju wehikułem czasu. Dzięki rozmowom z panią Mirosławą Dzieciuchowicz mogłyśmy przenieść się w klimat tamtego okresu. Historia stała się dla nas już nie tylko suchym faktem- poczułyśmy, że my, podobnie jak studenci z bydgoskiej uczelni, którym poświęciłyśmy pracę, również możemy w przyszłości budować lepsze czasy.

Zrozumiałyśmy, że nawet pojedyncza jednostka jest w stanie pomóc zmieniać świat, który swój współczesny wizerunek zawdzięcza właśnie cichym bohaterom.

Podpisy:

Początek strony