Od 22 września 2008 r. szkoła uczestniczy w programie: "Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia".

Bierze w nim udział 260 uczniów naszego zespołu z województwa wielkopolskiego. W ramach projektu młodzież uczestniczy w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających zdolnosci i profilaktyczno - preferencyjnych.

Realizacja programu umożliwia naszym uczniom pogłębianie wiedzy z zakresu języka polskiego, języka niemieckiego, historii, chemii, matematyki i biologii oraz udział w różnych kołąch zainteresowań, takich jak:

- Klub młodego przedsiębiorcy,

- Klub młodego hotelarza i gastronoma,

- Klub historyczno - filmowy,

- Kółko technologa bezpiecznej żywności,

- Diagnostyka i chirurgia weterynaryjna zwierząt,

- Zajęcia "uczę się efektywnie".

W ramach programu zostały zakupione pomoce naukowe dla uczniów, nauczycieli prowadzących i szkoły.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efes

Początek strony