Olimpiady i konkursy

4 grudnia 2009r. w Poznaniu odbyły się eliminacje okręgowe XI Olimpiady Wiedzy o Żywności. W eliminacjach tych udział wzięli uczniowie Technikum Technologii Żywności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy uzyskali najlepsze wyniki

w eliminacjach szkolnych.

W eliminacjach okręgowych, Jury w składzie prof. dr hab. Jan Pikul, prof. dr hab. Janusz Czapski oraz prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki wyłoniło najlepszych uczniów, którzy równocześnie zakwalifikowali się do Finału Ogólnopolskiego. Wśród najlepszych znaleźli się : Natalia Rachula (II miejsce w eliminacjach) i Odys Szymański (IV miejsce w eliminacjach). Laureaci i finaliści stopnia ogólnopolskiego otrzymują indeksy na wszystkie Uniwersytety Przyrodnicze, Akademie Ekonomiczne (Wydział Towaroznawstwa) w Krakowie i Poznaniu, Politechniki: w Gdańsku (Wydział Chemii) i Łodzi ( Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Są oni również zwolnieni przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Finał Ogólnopolski rozegrany zostanie w dniach 18-19 marca 2010r. w Poznaniu.

Gratulacje należą się pani Renacie Pohl za przygotowywanie uczniów do olimpiady.

Początek strony