Olimpiady i konkursy

II edycja konkursów z języka niemieckiego realizowanych w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej"

Temat przewodni konkursów w roku szkolnym 2010/2011: „Berlin entdecken"

Wyniki konkursów z języka niemieckiego organizowane przez Starostwo Powiatowe

Konkurs plastyczny

I miejsce- Marika Dzieciuchowicz kl. II c LO ZSTiO

Konkurs „Piękne czytanie" w języku niemieckim

II miejsce- Paula Izydorek kl. IIe LO ZSTiO

Konkurs wiedzy o krajach niemieckich obszary językowego

III miejsce- Marta Sokolska kl. Ia LO ZSTiO

Dnia 19 listopada 2010 r. w naszej szkole odbył się konkurs dekoracji stołów – „Stół wiejski". Do konkursu przystąpiła młodzież klas II i III Technikum Hotelarskiego. Zadaniem uczestników było nakrycie stołu w sposób przez nich zaplanowany zgodnie z prawidłowym doborem zastawy i elementów dekoracyjnych. Ocenie podlegało: dobór bielizny stołowej, pomysłowość i estetyka elementów dekoracji stołu, zgodność z tematem, prawidłowy dobór i ułożenie zastawy stołowej oraz prezentacja każdego stołu. Zwycięzcą konkursu był „Stół wiejski" wykonany przez Marię Kopeć, Ewelinę Kędziorę i Magdę Florkiewicz z klasy III Technikum Hotelarskiego. Młodzież do konkursu szkolnego przygotowywała się pod opieką Hanny Skrzypczak, Aliny Tabaka, które jednocześnie są pomysłodawcami konkursów dekoracji stołów w naszej szkole.

Lego czyli czytam i to bardzo dobrze...

Tegoroczny Międzyszkolny Konkurs Głośnego Czytania w Języku Angielskim, Francuskim i Hiszpańskim organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Września (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu) zakończył się sukcesem naszej uczennicy Magdy Adamczyk z kl. I a LO. Umiejętności lektorskie i znajomość fonetyki poszczególnych języków oceniała komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Wrześni w składzie: Radosław Szczepański, Anna Olejniczak i Katarzyna Pysiak. Jury punktowało: czystość czytania, intonację, wymowę, odpowiednią głośność, płynność, tempo oraz interpretację części dialogowych. Magda zajmując I miejsce, zakwalifikowała się tym samym do finału, który rozegrany zostanie podczas wizyty w Garbsen – partnerskim mieście Wrześni w dniach 26-27 maja. Naszej uczennicy życzymy powodzenia podczas etapu międzynarodowego, tym bardziej że na laureatów oprócz uznania czekają nagrody pieniężne. Opiekunką merytoryczną Magdy Adamczyk jest mgr Ewa Kusztal.

Maj 2011

Dominika Kukuczka – maturzystka Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W eliminacjach okręgowych II stopnia udział wzięło 836 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W okręgu wielkopolskim Dominika zajęła trzecie miejsce, które dało jej finał ogólnopolski.. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja podporządkowana jest myśli przewodniej. Hasło przewodnie obecnej edycji to „Człowiek w świecie pieniądza". Honorowy patronat nad XXIV Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej prestiżowych i popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Zawody III stopnia (centralne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 16 i 17 kwietnia 2011 r. (sobota i niedziela) w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. W finałowych zawodach udział weźmie 100 uczestników z 58 szkół.

O sukcesach młodzieży zawsze warto wspominać, zwłaszcza, gdy dotyczy to znaczących osiągnięć dydaktycznych. I tak jest w przypadku Natalii Rachuli i Aleksandry Raczyńskiej, uczennic IV klasy Technikum Technologii Żywności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dziewczęta plasując się na wysokich miejscach okręgowych eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności w grudniu ubiegłego roku zakwalifikowały się do etapu centralnego. Ten miał miejsce w dniach 24-25 marca w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. W szranki stanęło 68 uczniów z 34 szkół z terenu całej Polski. Ola opuściła gościnny Poznań z dyplomem finalistki, natomiast Natalia z zaszczytnym siódmym miejscem otrzymała tytuł laureatki. Niewątpliwie na sukces uczennic wpłynęła ich praca, ale również zaangażowanie ich merytorycznych opiekunek: Renaty Pohl (odpowiedzialnej za blok żywieniowy) i Bożeny Dopierały (przygotowującej z wiedzy ekonomicznej). Przypomnijmy, że udział w końcowym etapie olimpiady jest nagradzany zwolnieniem z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Finalistki mając w rękach indeksy, mogą myśleć już o wpisanie się na listę wybranej uczelni lub wydziału kierunkowego. Udziałem w centralnym etapie może poszczycić się również uczennica maturalnej klasy Technikum Hotelarskiego Aneta Buczkowska. Aneta wystartuje z kolei w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej. Spotkanie olimpijczyków będzie miało miejsce w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu w dniach 12-14 kwietnia b.r. Opiekunkami konkursu na poziomie szkoły są panie: Alina Tabaka i Hanna Skrzypczak.

Grażyna B. Augustin

Początek strony