Olimpiady i konkursy

szachy2017 1

Szachowe Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego odbyły się w wyjątkowych okolicznościach – 85-lecia założenia klubu szachowego we Wrześni. Turniej został rozegrany w sobotę, 25 lutego 2017 roku w auli Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Nie zabrakło również silnej reprezentacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w składzie: Marika Matuszak z klasy II TŻiUG, Arkadiusz Grzeczka z klasy II TW oraz Małgorzata Gołębiowska – nauczycielka przedmiotów weterynaryjnych i jednocześnie opiekunka szkolnego koła szachowego. Grupę wspierał Arkadiusz Trzciński, absolwent szkoły z 2015 r.

logo turystyka

Dnia 11 stycznia 2017 roku uczennice Agata Łępecka i Kasandra Wrzosek z klasy IV technik obsługi turystycznej uczestniczyły w poznańskim, okręgowym etapie czwartej edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Towarzyszyła im opiekunka merytoryczna mgr inż. Renata Pohl.

wywiad WWTV

Nie wybrzmiewają wciąż echa ogólnopolskiego sukcesu naszych uczniów. 14 czerwca 2016 na telewizyjnym tarasie nowej redakcji Wiadomości Wrzesińskich przed kamerą stanęli laureaci XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: Marta Wojtaszak i Krzysztof Jesiołowski. Relacja z wywiadu w WW tv poniżej.

w radiuDwoje laureatów ogólnopolskiego Finału Jubileuszowej XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: Marta Wojtaszak i Krzysztof Jesiołowski opowiadali dnia 9 czerwca w porannym "Gościńcu" Radia Września o swoim sukcesie. Przypomnijmy, że Marta zajęła I miejsce w Polsce i wygrała Olimpiadę w bloku weterynaria, Krzysiek zajął II miejsce w Polsce w bloku produkcja zwierzęca. Oboje są uczniami klas trzecich Technikum Weterynaryjnego w ZSTiO. Rozmowa z naszymi olimpijczykami powtórzona została tego samego dnia po serwisie informacyjnym o godz. 22.00.

laureaciW zakończonym 4 czerwca 2016 r. ogólnopolskim Finale Jubileuszowej XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych wielki sukces odnieśli uczniowie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni. Marta Wojtaszak z klasy trzeciej Technikum Weterynaryjnego zajęła I miejsce w Polsce i wygrała Olimpiadę w bloku weterynaria, Krzysztof Jesiołowski z klasy trzeciej Technikum Weterynaryjnego zajął II miejsce w Polsce w bloku produkcja zwierzęca, Radosław Radziejewski z klasy IV Technikum Rolniczego zajął V miejsce w Polsce w bloku produkcja roślinna, Adam Krajewski z klasy drugiej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zajął V miejsce w Polsce w bloku technologia żywności.

Początek strony