agro6

W dniach 2-3 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyła się XLI Centralna Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni reprezentowało 6 uczniów w czterech blokach tematycznych.

W klasyfikacji ogólnej laureatami olimpiady zostali:

  • Magdalena Rutkowska, uczennica klasy III w zawodzie technik weterynarii – blok weterynaria,
  • Adam Krajewski, uczeń klasy III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – blok technologia żywności,
  • Dorian Książyk, uczeń klasy III w zawodzie technik weterynarii – blok produkcja zwierzęca.

Tytuł finalisty natomiast uzyskali:

  • Angelika Dudar, uczennica klasy III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – blok technologia żywności,
  • Jagoda Zacholska, uczennica klasy IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - blok gastronomia,
  • Łukasz Nykiel, uczeń klasy IV w zawodzie technik weterynarii – blok produkcja zwierzęca.


Uczniom gratulujemy, dziękując jednocześnie nauczycielom, którzy przygotowali w/w uczniów do olimpiady. I tak podziękowania składamy: mgr inż. Małgorzacie Paszkowiak, mgr inż. Katarzynie Banaszczak, lek. wet. Małgorzacie Gołębiowskiej, lek. wet. Jadwidze Chojnackiej, lek. wet. Piotrowi Grobelnemu i mgr inż. Zbigniewowi Bukowskiemu. Szkoła jest dumna, z faktu, że każdego roku uczniowie Technikum Nr 2 biorą udział w finałach centralnych olimpiad przedmiotowych, potwierdzając tym samym wysoki poziom kształcenia teoretycznego i praktycznego w danych zawodach.

agro

agro8

 

Początek strony