XLIOWiUR 01

Cyklicznie, co drugi rok Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest gospodarzem i współorganizatorem eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Podczas tegorocznych zmagań (21 kwietnia 2017) spotkało się 167 młodych olimpijczyków z 52 szkół w 5 województwach, walczących o laur zwycięstwa w 9 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, weterynaria, gastronomia, technologi żywności, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska oraz architektura krajobrazu.

Rywalizacja tradycyjnie przebiegała na dwóch płaszczyznach: teorii oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych. Mamy czym się pochwalić. Aż sześciu naszych uczniów zajęło miejsce na podium. Wśród weterynarzy najlepsza okazała się Magdalena Barbara Rutkowska, wśród gastronomików - Jagoda Elżbieta Zacholska, w technologii żywności pierwsze miejsce zajął Adam Krajewski. Drugie miejsce, w produkcji zwierzęcej, przypadło w udziale Dorianowi Stanisławowi Książkowi. Trzecie miejsce zajęli: Angelika Anna Dudar w technologii żywności oraz Łukasz Tomasz Nykier w produkcji zwierzęcej. Warto również wspomnieć, że na piątkowej olimpiadzie padł rekord zdobytych punktów - 117 na 120 możliwych do osiągnięcia. Należy on do Alberta Michała Brzózki z Technikum Leśnego w Miliczu, zwycięzcy bloku leśnictwo. Puchar dla najlepszej szkoły trafił do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance. Olimpiada była również okazją do podpisania oficjalnej umowy o współpracy między ZSTiO we Wrześni, a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Z ramienia szkoły parafował ją dyrektor Włodzimierz Wawrzyniak, uczelnię natomiast reprezentował prorektor ds. studiów, prof. dr. hab. Cezary Mądrzak.

XLIOWiUR 02

XLIOWiUR 03

XLIOWiUR 04

XLIOWiUR 05

Początek strony