logo

WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA
22.09.2014 – 29.09.2014 Września

wymiana201409 03W dniach 22-29 września 2014 r. Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni gościł u siebie uczniów
i nauczycieli z Geschwister-Scholl-Gymnasium w Garbsen. Już po raz kolejny uczniowie dwóch szkół spotkali się, by wspólnie realizować tegoroczny projekt i wzajemnie się poznać. Tegoroczne warsztaty dotyczyły projektu historycznego „Wolność i poczucie jedności – w poszukiwaniu śladów polsko-niemieckiej tożsamości na przykładzie historii braci Scholl oraz Strajku Dzieci Wrzesińskich”. To był już drugi etap działań, które podjęto w grudniu ubiegłego roku podczas pobytu w Garbsen.

Uczniowie przyjechali do Wrześni w poniedziałek, 22 września w godzinach popołudniowych. Grupa niemiecka liczyła 10 osób (8 uczniów i 2 opiekunów). Uczniowie zostali zakwaterowani w domach polskich rodzin i w internacie szkoły. Już pierwszego dnia rozpoczęły się prace nad projektem. Uczniowie podzieleni na 4 grupy pracowali nad osobnymi zagadnieniami

GRUPA 1
Wybitni Wrześnianie, ludzie związani z Wrześnią – wspomnienia strajku Dzieci Wrzesińskich (relacje historyków, „żywe lekcje historii w muzeum”)

GRUPA 2
Strajk Dzieci Wrzesińskich – miejsca we Wrześni upamiętniające to wydarzenie

GRUPA 3
Najdawniejsze dzieje regionu – Pyzdry. Granica prusko- rosyjska Borzykowo-Pyzdry 1815-1918.

GRUPA 4
Czasy piastowskie – osada w Grzybowie. Jeden z największych wczesnośredniowiecznych grodów w Polsce.

Przez kolejne dni uczestnicy projektu brali udział w interesujących wycieczkach. Odwiedzili m.in. odtworzone przejścia graniczne w Strzałkowie/Słupcy i Pyzdrach/Borzykowie. Wybrali się do Muzeum Dzieci Wrzesińskich i poznali historię Strajku Dzieci Wrzesińskich.
W Grzybowie poczuli się jak średniowieczni wojowie, strzelając z łuków, kusz czy zwiedzając średniowieczne chaty.
W piątek 26.09.2014 odbyła się uroczysta kolacja podsumowująca kilkudniową pracę. Uczniowie zaprezentowali wyniki swoich prac. Na podsumowanie projektu zaproszeni zostali również inni nauczyciele i dyrekcja szkoły. Goście z Niemiec spędzili we Wrześni również weekend. Mieli okazję zaobserwować, jak wygląda życie w tradycyjnej, polskiej rodzinie, a co najważniejsze, nawiązać bliższe relacje, z których wiele przekształca się później w długoletnie przyjaźnie. Wizyta młodych Niemców zakończyła się w poniedziałek, 29.09.2014. Jak każdemu pożegnaniu, tak i temu towarzyszyły łzy. Przed młodzieżą jednak kolejny etap wymiany już w kwietniu 2015!
Osobiste spotkania młodzieży z Polski i Niemiec mają niejednokrotnie ogromny wpływ na rozwój osobowości młodych ludzi i rozwój ich światopoglądu. Znikają kompleksy, wzajemne uprzedzenia, rodzi się sympatia, tolerancja i zrozumienie, przychodzi świadomość niewielkich różnic kulturowych i obyczajowych. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży stwarza możliwość bliższego poznania kultury i historii sąsiadujących krajów.
Za realizację tegorocznej wymiany polsko-niemieckiej odpowiedzialne były p. Magdalena Idziak i p. Olga Przyjemska.

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

wymiana201409 04wymiana201409 01wymiana201409 05wymiana201409 02wymiana201409 06wymiana201409 07

Początek strony