facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci
Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

data dodania: sobota 20 października 2018
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane 12 października 2018 r. przebiegały w kameralnych warunkach ze względu na niedogodności spowodowane remontem sali gimnastycznej. Podczas okolicznościowego spotkania tradycyjnie pożegnano nauczycieli i pracowników szkoły, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Medalami Pamiątkowymi Zasłużonych dla Szkoły uhonorowani zostali mgr inż. Barbara Zawal oraz mgr inż. Roman Ciesielczyk. Za wieloletnią pracę na rzecz Zespołu podziękowania otrzymały również panie: Gabriela Pawlak, Irena Wojciechowska oraz Maria Nowaczyk. Z okazji DEN przyznane zostały dwie Nagrody Starosty Wrzesińskiego. Trafiły one do rąk mgr inż. Renaty Pohl oraz mgr. Andrzeja Pujdaka. Na liście nagrodzonych przez Dyrektora Szkoły, Damiana Hoffmanna, znaleźli się: Grażyna Beata Augustin, Grzegorz Dobrucki, Anna Głowacka, Małgorzata Gołębiowska, Piotr Grobelny, Elżbieta Kierzek-Kokocińska, Cezary Kurzawski, Daria Łukasiewicz, Marta Mąkowska, Aneta Opielska, Alicja Perlikowska, Olga Przyjemska, Hanna Skrzypczak, Aldona Staszak, Bernadetta Szcześniak, Urszula Wierzbowska i Izabella Zygmunt. Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona p. Iwona Sokolska. Na uroczystości przekazana została również informacja o przyznaniu Złotego Krzyża Zasługi, nadawanego przez Prezydenta RP, mgr. Andrzejowi Pujdakowi oraz Brązowego Krzyża Zasługi lek.wet. Piotrowi Grobelnemu. W imprezie uczestniczyli ponadto: ks. proboszcz Dariusz Kozłowski, p. Fabian Stasiak, przewodniczący Zarządu Rady Rodziców oraz p. Kinga Prusinowska, pełniąca w ubiegłym roku funkcję wicedyrektora szkoły. Program artystyczny z udziałem młodzieży przygotowały i zrealizowały panie: Izabella Zygmunt i Aleksandra Sobieraj.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl