facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

data dodania: poniedziałek 10 września 2018

Zamawiający, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni ul. Kaliska 2a” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

Dnia 10.09.2018 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni ul. Kaliska 2a”. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione
na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl